Vloeibare ICT organisaties

Vloeibaar is snel en betrouwbaar ontwikkelen.

Uit onze praktijk blijkt dat bedrijven die actief samenwerken op het gebied van softwareontwikkeling flexibeler en sneller kunnen opereren in veranderende omstandigheden. In eerste instantie wordt een samenwerking gezien als betaalbare oplossing voor een capaciteitstekort, maar uiteindelijk waarderen onze klanten de flexibiliteit, kennis, ervaring en goede samenwerking het meest. En dat levert ze betere resultaten op!
  • Snel kunnen opschalen bij groei of innovatie EN makkelijk kunnen krimpen wanneer trajecten worden afgerond, of de markt daar om vraagt. Het is een directe oplossing voor uw tekort aan softwareontwikkelaars, of misschien het overschot, waar u nu (door de crisis) mee geconfronteerd wordt.
  • Altijd toegang tot alle soorten van kennis, ervaring en de laatste technieken. U blijft altijd voorop lopen, zonder hier extra financiële offers.
  • Borging van een kwalitatieve oplossing en continue monitoring door het hele ontwikkelingsproces.
Hieronder leggen wij graag uit wat een vloeibare organisatie eigenlijk is, wat dit betekent voor het proces van softwareontwikkeling, hoe u hier naar toe kan werken en wat het u in de praktijk oplevert.

Wat is een vloeibare organisatie?

In deze roerige tijden, met snelle veranderingen en een samenleving die we ons een paar weken geleden nog niet konden voorstellen, worden organisaties behoorlijk op de proef gesteld. Als ondernemer word je geconfronteerd met zaken die je niet kan beïnvloeden en waar direct op geanticipeerd dient te worden. Niet reageren betekent wellicht een groot gat in je ambities of misschien zelfs het einde van de business. Het komt dus aan op een groot aanpassingsvermogen op (steeds sneller) veranderende omstandigheden. Een organisatie die in staat is om snel te anticiperen, goed kan samenwerken, verbonden is met de buitenwereld en goed communiceert met alle stakeholders (van werknemers tot klanten), stapt af van een vaste organisatievorm en wordt in wezen vloeibaar. Vloeibare organisaties zullen beter in staat zijn om zichzelf aan te passen aan veranderende omstandigheden, maar ook in staat zijn om bijvoorbeeld sneller kennis te verwerven, een interessante werkgever te zijn of te innoveren. Wat betekent dit voor een organisatie die software ontwikkelt? Wat betekent een vloeibare ICT organisatie en hoe creëer ik dit, zonder grote organisatorische operaties, kostbare transities en afleiding van de business?

Vloeibare organisatie van softwareontwikkeling

Het speelveld van het ontwikkelen van software bestaat uit meerdere onderdelen die continue met elkaar moeten samenwerken. Vanuit de business zorgt de Product Owner voor de specificaties en de prioriteiten, ontwerpers houden zich bezig met de schakel tussen de software en de gebruiker, ontwikkelaars houden zich bezig met het maken van de juiste code en DevOps zorgt ervoor dat mensen, processen en tools goed op elkaar zijn afgestemd en bewaakt hiermee de voortgang en de kwaliteit. Het onderstaande model geeft hier een overzicht van. [caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="1024"]Technosoft software ontwikkel model Technosoft software ontwikkelmodel[/caption] Als u alleen al kijkt naar wat de ontwikkelingen in de afgelopen tijd voor gevolgen hebben voor organisaties en voor uw manier van softwareontwikkeling, dan wordt het duidelijk dat organisaties die het best in staat zijn om hier goed op in te spelen het meest succesvol zijn.
  • De Covid-19 crisis heeft in korte tijd gezorgd dat het werken op afstand in gang is gezet en de vraag is of dit wel weer helemaal verdwijnt. Markten storten van de ene op de andere dag in of maken in korte tijd een enorme groei door.
  • Het aanhoudende tekort aan goede IT-ers zorgt ervoor dat u veel tijd moet besteden aan vraagstukken rondom capaciteit, druk op de planning, risico's voor de kwaliteit en spanningen bij uw werknemers.
  • Steeds sneller ontwikkelende business modellen en kortere levenscycli van producten zetten extra druk op de snelheid van ontwikkelingen en innovatie.
  • De ontwikkeling van de techniek en (als reactie daarop) de samenleving stelt steeds hogere eisen aan de snelheid van kennisvergaring en ontwikkeling.
Om hier goed op in te kunnen spelen zal uw organisatie zich makkelijk(er) moeten kunnen aanpassen, oftewel vloeibaarder worden. Binnen de moderne manier van softwareontwikkeling zijn natuurlijk al een goede principes voor het snel kunnen aanpassen van software ontwikkelprocessen, namelijk Agile/scrum en DevOps. Deze methodes ondersteunen bij het sneller ontwikkelen van software, dat aanpassingen sneller kunnen worden doorgevoerd en dat er integraal aandacht is voor kwaliteit. Om echter te gaan naar een vloeibare vorm van softwareontwikkeling, zult u in alle aspecten van het software ontwikkelproces op zoek moeten gaan naar flexibiliteit, samenwerking, partnership en vernieuwing.

Hoe maak ik mijn organisatie vloeibaar?

Zoals eerder gezegd maakt u uw organisatie vloeibaar door snel te anticiperen, goed samen te werken, verbonden te zijn met de buitenwereld en goed te communiceren met alle stakeholders. Als we dit toespitsen op het domein van de softwareontwikkeling kijken we naar de 4 onderdelen Product Owner, Design, DevOps en Code. Product Owner: Voor Nederlandse bedrijven is de rol van Product Owner in het software ontwikkelproces van groot belang. U kent uw klanten, de business en weet wat er uiteindelijk nodig is om succesvol te zijn en waar de prioriteiten liggen. Het uitbesteden van deze rol kan voor een deel wel in technische zin, maar de toegevoegde waarde van uw organisatie zal voornamelijk op dit vlak zijn. Design UI/UX: Een goede User Experience en User Interface zijn steeds belangrijker geworden voor software applicaties. de ontwikkelingen op dit gebied zijn snel gegaan en de kennis hierover is een vak op zich. Specialisten op dit gebied zijn in staat om alle kennis bij te houden en ook de kennis van verschillende markten en omgevingen met elkaar te combineren. Door samenwerking op dit gebied bent u beter in staat om trends en vernieuwing te volgen en snel toe te passen. DevOps: Het toepassen van DevOps technieken en systematiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het sneller naar de markt kunnen brengen van software en het continue bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de oplossingen. Meer aandacht voor DevOps kan dus helpen om de dynamiek die een vloeibare organisatie met zich mee brengt, ook daadwerkelijk naar de eindgebruiker te brengen. Code: Ondanks dat dit de uiteindelijke kern is van waar het op aan komt in de uitvoering van het gehele proces, blijven veel Nederlandse bedrijven vaak nog werken in een gesloten systeem. Vaste software teams die zich steeds moeten aanpassen aan nieuwe technologie, veranderende eisen, nieuwe manieren van werken en moeten innoveren. Daarnaast legt de huidige (en toekomstige) krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke beperking op in capaciteit en kwaliteit. Hier liggen dan ook de meeste kansen om uw organisatie meer vloeibaar te maken.

Wat kan een vloeibare softwareontwikkeling u opleveren?

We kunnen een vloeibare organisatie natuurlijk niet aan de buitenkant herkennen. Het is meer het toepassen van een aantal zaken binnen de organisatie waardoor alles eenvoudiger kan meebewegen met wat er gebeurt, of waar de organisatie denkt dat er behoeft aan is. Het is dus niet alleen een manier om te anticiperen om situaties die veranderen, maar ook een organisatievorm die zich makkelijker aanpast aan veranderingen die vanuit de organisatie zelf komen. Deze manier van werken levert een aantal voordelen op voor uw softwareontwikkeling:
  • Vloeibare capaciteit. Op elk moment kunnen opschalen en terug gaan in capaciteit, zonder grote financiële en organisatorische consequenties.
  • Toegang tot een vrijwel onbeperkte bron van kennis en ervaring. Waar u zelf de touwtjes in handen heeft als het gaat om kennis over uw domein, kan een samenwerking op technisch gebied toegang verlenen tot alle kennis en ervaring die nodig is om u snel aan te passen aan veranderende omgevingen.
  • Lerende organisatie. Door de samenwerking met andere partijen bent u in staat om uw mensen steeds te laten leren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van zaken als samenwerking, efficiëntie, kwaliteit  en innovatie.
[hubspot type=cta portal=6464394 id=dc7976e4-3e33-40de-b181-7dbe0ff6f166]

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen

Vloeibare ICT organisaties

Vloeibaar is snel en betrouwbaar ontwikkelen. Uit onze praktijk blijkt dat bedrijven die actief samenwerken op het gebied van softwareontwikkeling flexibeler en sneller kunnen opereren in veranderende omstandigheden. In eerste instantie wordt een samenwerking gezien als betaalbare oplossing voor een capaciteitstekort, maar uiteindelijk waarderen onze klanten de flexibiliteit, kennis, ervaring en goede samenwerking het meest. … Continued

Kiezen voor zekerheid

Kiezen voor zekerheid U heeft door iemand anders software laten ontwikkelen en wil deze zo snel mogelijk op de markt brengen. Maar hoe weet u zeker dat het goed gaat? U wil natuurlijk niet dat bij de daadwerkelijke implementatie problemen optreden. De consequenties in de vorm van o.a. reputatieschade kunnen aanzienlijk zijn. Door uw applicatie … Continued

Redenen voor Nearshoring

Dé redenen om te kiezen voor nearshoring Net als vele andere bedrijven heeft u de grootste moeite om goed IT-personeel te vinden. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk om u te oriënteren op alternatieven. Nearshoring is er een van. Helaas bestaan er nog steeds veel vooroordelen over nearshoring die ondernemers er van weerhouden … Continued

De valkuilen van Nearshoring

De vijf valkuilen van nearshoring Het tekort aan goed gekwalificeerd IT-personeel blijft ook de komende jaren groeien. Nearshoring (softwareontwikkeling vanuit Oost-Europa) kan een oplossing zijn voor uw bedrijf. Wees echter wel waakzaam, want er zijn tegenwoordig veel partijen op de markt die nearshoring aanbieden maar eigenlijk geen verstand van zaken hebben. Waar moet u op … Continued

Wel of niet kiezen voor testtools?

Wel of niet kiezen voor testtools? Zo efficiënt mogelijk werken tegen minimale kosten. Dat willen we natuurlijk allemaal. Testen is noodzakelijk om de kwaliteit van uw product te kunnen garanderen. Maar moet dat echt allemaal handmatig gebeuren? Het is niet vreemd dat geautomatiseerd testen met behulp van testtools steeds meer aandacht krijgt. Maar is dit … Continued

Actief in 6 landen

Europa als werkgebied Met de groei van onze activiteiten op het gebied van nearshoring en testen van software krijgen wij ook steeds meer belangstelling uit andere landen dan Nederland en Duitsland, waar wij onze activiteiten zijn begonnen. Door nieuwe klanten in België, Liechtenstein en Singapore zijn we nu in totaal actief in 6 landen. Nederland, … Continued

AxisVM X5 – 3D FEM software van wereldklasse

AxisVM heeft een nieuwe versie beschikbaar onder de naam AxisVM X5. Een versie met veel nieuwe functionaliteiten en met behoud van alle vertrouwde positieve kenmerken. AxisVM is al jaren het snelst groeiende 3D rekenpakket op de Nederlandse markt en heeft een sterke positie in de Europese constructieve markt. Door jarenlang door te ontwikkelen en te investeren … Continued

40 jaar zeker in software

Sinds 1977 maken wij al rekensoftware voor o.a. constructieve ingenieursbureaus, architecten, tekenbureaus, betonfabrieken en bouwbedrijven, waarmee de sterkte van staal-, beton- en houtconstructies kunnen worden doorgerekend. Wij snappen als geen ander dat onze klanten iedere dag werken met onze software, daar moet men dus 100% op kunnen vertrouwen. Dus ligt daar onze drive. Omdat we … Continued

Technosoft nummer 1

Onderzoek van de vereniging Bouwen met Staal onder architecten, staalbouwers en constructeurs heeft aangetoond dat Technosoft de onbetwiste nummer 1 is als het gaat om constructieve rekensoftware. De concurrentie volgt op grote afstand. Dit werd onlangs weer gepubliceerd in het laatste nummer van het vakblad Bouwen met Staal. Uiteraard zijn wij daar best trots op. … Continued

NIEUW: Word Add-in

Het maken van rapporten gaat vanaf vandaag voor u veranderen! Technosoft heeft een nieuwe handige tool ontwikkeld voor het opmaken van de uitvoer in Microsoft Word. Sleep eenvoudig uw invoer-project bestand naar uw Word document, pas gemakkelijk berekeningen aan en laat de Word Add-in uw uitvoer automatisch aanpassen. Vanuit Microsoft Word kunt u in uw … Continued