Dedicated team

“Een verlengstuk van uw eigen ontwikkelteam”

 • Aan de slag met de beste en ervaren softwareontwikkelaars.
 • flexibel en kosten efficiënt voor u inzetbaar op elk  gebied.
 • wij werken alleen met senior developers binnen het dedicated team.
Dedicated team aan tafel

Een Dedicated Team is een manier van samenwerken waarbij er aan u een team ter beschikking wordt gesteld. U vervult zelf de rol als Project Manager / Product Owner en  bent als opdrachtgever volledig in controle als het gaat om de requirements, prioriteiten, inzet en output van het team. Bij Technosoft zorgen wij voor de selectie van de beste mensen voor uw situatie, het nakomen van de afspraken en controle en sturing op locatie wanneer dit wenselijk is.

Een Dedicated Team is een optimale situatie voor het werken in Agile teams. Hierin zijn wij zelfs in staat om teams van de opdrachtgever en onszelf volledig te integreren, waardoor er een optimale benutting van wederzijdse kennis en ervaring is.

De voordelen

Een Dedicated team heeft in bepaalde situaties veel voordelen.

 1. Software ontwikkelaars die alleen gericht zijn op het project van de opdrachtgever. De mensen kunnen voor de volle 100% worden ingezet op uw project.
 2. Wanneer een Dedicated Team enige tijd voor dezelfde opdrachtgever aan het werk is zal er ervaring op worden gedaan over de manier van werken en het domein van de opdrachtgever. Technosoft zorgt voor het borgen van deze ervaring binnen het team op langere termijn.
 3. U heeft zelf zicht op de kwaliteiten van de teamleden. Hierdoor sluiten kennis en ervaring optimaal aan bij de wensen van de klant.
 4. Na verloop van tijd zal er een hecht team ontstaan. Zowel binnen het Dedicated Team als tussen dit team en de betrokken personen van de opdrachtgever.
 5. Er is een goede uitwisseling van kennis, ideeën en ervaring mogelijk als er goed wordt samengewerkt over een langere periode. Teams kunnen over en weer van elkaar leren en elkaar scherp houden.
 6. In combinatie met een agile manier van werken is er een optimale flexibiliteit ten opzichte van wijzigingen en nieuwe (verbeterde) inzichten en leerprocessen.
 7. Naast de aansturing door de opdrachtgever kan er geprofiteerd worden van extra aansturing, controle of toezicht door Technosoft.
 8. Aantrekkelijk kostenstructuur. Door de inzet van een team voor een langere termijn en de aansturing van de opdrachtgever is het mogelijk om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te werken. In combinatie met Nearshore Outsourcing kunnen hierdoor aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden.

Er zitten natuurlijk ook nadelen ten opzichte van andere manieren van samenwerken. Aangezien het Dedicated Team, zoals de naam al zegt, speciaal aan 1 bepaalde opdrachtgever is toegewezen, zal het iets duurder zijn dan bijvoorbeeld een samenwerking op basis van Time and Material. U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de aansturing van het Dedicated Team. Dit kost tijd en er is wel enige ervaring voor nodig om dit goed (op afstand) te kunnen. In de praktijk helpen wij organisaties die dit voor het eerst doen, in de opstartfase. met onze ervaring kunnen wij zorgen dat u dit snel onder de knie krijgt.

Eigenschappen van een Dedicated Team

Een Dedicated team moet een verlengstuk worden van de eigen ontwikkelafdeling van de opdrachtgever. Hierbij is aandacht voor de bedrijfscultuur, management stijlen, project methodologie, ontwikkel platformen en tools etc. het is ook mogelijk om te ontwikkelen op de ontwikkelomgeving van de opdrachtgever. Wanneer een Dedicated Team over langere periode wordt ingezet zal er een actieve samenwerking zijn op het gebied van kennis, innovatie en ervaring.

Aangezien er van tevoren geen duidelijk hoeft te zijn over de inhoud en het einddoel van de ontwikkeling, is er ook geen traject van vooronderzoek nodig om een samenwerking te starten. Dit betekent dat het team snel ingezet kan worden als  het profiel van de ontwikkelaars bekend is. De integratie tussen de teamleden van de opdrachtgever en Technosoft kan worden vorm geven door gemengde teams te maken, waardoor de inbedding van de Dedicated Team leden binnen de organisatie van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk is. Er kan gewerkt worden met een vast budget of een vastgestelde periode waarvoor het Dedicated Team wordt ingezet. Facturatie gebeurt maandelijks achteraf.

 • Kan een Dedicated team voor u de oplossing zijn?
 • Stel uw eigen team met software engineers samen
 • Keuze uit verschillende specialisten
 • Development, testing en DevOps