Liggers & Balkrooster vernieuwd!

 • Snel, efficiënt, duidelijk en compleet uw berekeningen uitvoeren.
 • Extra functionaliteiten op het gebied van brandwerendheid, breedplaatvloeren, doorbuiging etc.
 • Werk met gecertificeerde software met KOMO-certificaat op basis van BRL 0207.
Breedplaatvloer

Nu nog breder toepasbaar

Het maken van een liggerberekening is vaak een routinematige handeling, die u zo efficiënt en compleet mogelijk wilt uitvoeren. Technosoft Liggers en Balkroosters zijn daarvoor de ideale programma’s, zeker na de implementatie van nieuwe functionaliteiten die nog veel meer kunnen voor onder andere breedplaatvloeren.

Brandwerendheid

 • Er zijn voor zowel Liggers als Balkroosters nieuwe modules beschikbaar waarmee voor (breedplaat)-vloeren de brandwerendheid kan worden getoetst op basis van NEN-EN 1992-2-2 Bijlage B paragraaf B.1. De van toepassingen zijnde belastingcombinaties worden automatisch gegenereerd waarna op basis van de opgegeven brandwerendheidseis de benodigde wapening wordt bepaald. Deze benodigde wapening wordt apart in de uitvoer weergegeven. Samen met de toegepaste wapening die zowel de benodigde wapening op basis van sterkte als brandwerendheid afdekt. De berekening is zowel voor de hoofdwapening, als de dwarskrachtwapening.

  Doorbuigingsoptimalisatie

  • Voorheen werd de benodigde wapening bepaald op grond van sterkte en scheurbeheersing. De optredende vervormingen werden mede op basis hiervan bepaald. Het was al mogelijk om de benodigde wapening te verhogen, zodat ook aan de doorbuigingseisen werd voldaan. Dat kan nu automatisch gebeuren. U definieert de doorbuigingseisen en de programma’s bepalen de hiervoor benodigde wapening.

   Breedplaatvloeren

   • Er is een extra type element toegevoegd. Naast de reeds bestaande type “Balk” en “Vloer” is er nu ook het type “Breedplaatvloer”.
   • Het was al mogelijk om met een profiel te rekenen dat bestaat uit een prefab gedeelte en een in het werk gestort gedeelte. Het is nu ook mogelijk om de onderwapening niet alleen in het prefab gedeelte aan te brengen, maar ook (deels) op het prefab gedeelte. Het programma houdt rekening met het feit dat de wapening in het prefab gedeelte niet kan doorlopen van het ene prefab gedeelte naar het andere. Standaard word ervan uitgegaan dat de prefab gedeelten lopen van steunpunt naar steunpunt, maar dit is natuurlijk aan te passen.
   • Het is bij elementen van het type “Breedplaatvloer” nu ook mogelijk om de invloed van de tralieliggers mee te nemen. Op de hoofdwapening en op de dwarskrachtwapening. Maar ook op de toetsing van het aansluitvlak.

    Parametrisch ontwerpen – XML

    • Het was al mogelijk om onder andere de benodigde wapening te exporteren naar een .TXT- of een .RTF-bestand. Het is nu in Balkroosters mogelijk om met de module Balkroosters XML-koppeling deze wapening te exporteren. Met behulp van het gecreëerde .XML-bestand kunt u deze wapening verder verwerken om bijvoorbeeld lasrobots aan te sturen.
    • Met de module Balkroosters XML is het ook mogelijk om de algemene gegevens van het beton, de wapeningsgegevens van het betonnen profiel en de belastingcombinaties te importeren.

     Overige extra’s

     • Het is in Balkroosters nu ook mogelijk toevallige inklemmingsmomenten toe te kunnen passen. In zowel Liggers, als in Balkroosters, ook ter plaatse van tussensteunpunten.
     • Het is in Balkroosters nu ook mogelijk om een dwarskrachttoetsing voor vloeren uit te voeren, ook met beugels

     Een compleet Liggers en Balkroosters pakket

     Met alle nieuwe functionaliteiten en modules wordt er getoetst op basis van buiging, dwarskracht, scheurbeheersing, doorbuiging, brandwerendheid en detaillering. Hiermee heeft u een compleet softwarepakket, waarmee de constructeur kan werken in vrijwel alle situaties. Snel, efficiënt, duidelijk en compleet, zoals u van Technosoft gewend bent. En voorzien van een KOMO-certificaat op basis van BRL 0207, waardoor u verzekerd bent van onafhankelijk gevalideerde software.

      

      • Brandwerendheid
      • Breedplaatvloeren
      • Parametrisch ontwerpen
      • Doorbuigingsoptimalisatie