Home QA & testing Pink + Nelson

Pink + Nelson

"Software, testen en detacheren in een partnership"
  Praktijk cases over softwareontwikkeling en testen. Onderwerpen waar u graag over leest.

  • Vladan Jankovic
    CEO – Pink & Nelson
  • Werkt met Technosoft sinds
    2015
  • Testen, detachering, PHP ontwikkeling

Wij zochten in eerste instantie niet specifiek naar een nearshoring partner, maar naar een bedrijf dat goed was in testen. Op langere termijn waren wij opzoek naar partners op het gebied van ontwikkeling en testen van software.

Na de eerste kennismaking met Technosoft bleek al snel dat zij de kennis en ervaring in huis hadden om ons te helpen, maar we hebben ze vergeleken met andere aanbieders in Nederland en het buitenland. Hierbij stak Technosoft gunstig af met de analyse van het probleem en de combinatie met de aantrekkelijke voorwaarden heeft ons doen besluiten om met hun in zee te gaan. Daarnaast was een voordeel dat de nearshoring onderdeel is van Technosoft, een Nederlandse partij die zijn sporen heeft verdiend.

 

Een heldere analyse

Eerst waren we wat sceptisch over wat Technosoft zou gaan vinden, maar al snel merkten we dat de zaken zeer professioneel werden aangepakt. Tijdens een presentatie via Skype werden de resultaten gepresenteerd aan onze projectleiders en directie. Hieruit werd duidelijk hoe wij er voor stonden en konden wij een onderbouwd besluit nemen waar we verder mee konden.

Alle ondernomen testen, de aanpak, resultaten en conclusies en aanbevelingen werden in een duidelijk rapport nog eens aan ons bevestigd. Terugkijkend was het goed dat we met testen zijn begonnen. De drempel was wat lager en we konden toch precies ervaren wat een samenwerking inhoudt.

 

Ontwikkeling van een mobiele applicatie in PHP

Nadat het testtraject was afgerond ontstond er behoeft aan een partner op het gebied van softwareontwikkeling. Er liepen meerdere trajecten en deze konden niet allemaal tegelijk door onze eigen ontwikkelafdeling worden uitgevoerd. Het aannemen van nieuwe mensen is ook erg lastig in deze tijd en wij waren op zoek naar partijen met kennis en ervaring.

Naar aanleiding van de ervaringen hebben wij veel geïnvesteerd in het voorbereiden van het ontwikkeltraject door middel van het opstellen van goede requirements en User Stories om een project met een gerust hart uit te besteden. We hebben een uitvraag gedaan naar 3 partijen, binnen en buiten Nederland, waarbij bleek dat Technosoft inhoudelijk het meest aansloot bij onze verwachtingen. In de offerte was met alle relevante zaken rekening gehouden en vragen werden snel en adequaat beantwoord. Daarnaast was het belangrijk dat we vertrouwen hadden in de mensen. Het gaat niet alleen om wat er op papier staat, maar het moet straks toch door de mensen worden uitgevoerd.

 

Direct van start

Na de opdrachtverstrekking zijn we direct van start gegaan aangezien we met een strakke deadline zaten. Technosoft heeft zich hier volledig aan gecommitteerd en aangegeven wat er voor nodig was om de eindstreep op tijd te halen. De eerste stap was het beoordelen van de requirements door een QA manager en business analist. Er was natuurlijk al wat ervaring met de parkeerbranche opgedaan met het testen, maar het was mooi om te zien dat ontwerpfouten er uit werden gehaald door mensen die niet in het domein zitten. Een neutrale blik door professionals heeft ons juist geholpen bij het aanscherpen van ons ontwerp.

Een agile team werd samengesteld, waarbij er duidelijk aandacht was voor de Product Owner van onze kant, de Scrum Master (development team) aan de kant van Technosoft, de testers en ook voor de ontwerper (User Interface) die werd ingevuld door een Nederlands bureau.

De communicatie verliep prima en we waren positief verrast door het uitstekende Engels dat werd gesproken. In het begin waren er nog wel wat onduidelijkheden over de verschillende rollen en moesten mensen zoeken naar de juiste manier van communiceren, maar doordat dit goed werd besproken werd dit in de loop van het traject duidelijk.

 

Bezoek aan Den Haag en Chisinau

Een aantal weken na de start is Egor (projectleider in Moldavië), samen met de Bas (Nederlandse operationeel directeur) op bezoek geweest in Den Haag. Dit werkte heel goed om de zaken goed op de rit te houden en de samenwerking te versterken. Na een persoonlijke ontmoeting merk je toch dat een Skype meeting daarna makkelijker verloopt. Dit bezoek was ook bedoeld ter voorbereiding van de trip die wij enige dagen later maakten naar het development centre van Technosoft in Chisinau.

Het bezoek aan Chisinau kwam voor ons op een goed moment. Er was een start gemaakt met de ontwikkeling en er moesten besluiten genomen worden voor het vervolg. Als wij Technosoft nog niet gekend hadden zou het goed zijn geweest om de samenwerking te starten met een bezoek aan Moldavië. Daar kan je echt zien wat de kwaliteit van de mensen en de organisatie is en het is goed voor de verdere samenwerking.

We kregen ook een goed inzicht in de kwaliteit van de software die ontwikkeld werd door middel van uitleg van de ontwikkelde code en wat er gedaan werd aan testen. Ons vertrouwen in een goede afloop is hier gelegd.

 

Oplevering en vervolg

De oplevering vond volgens schema plaats. Onderweg zijn er wel issues geweest, maar deze zijn tijdig gesignaleerd, gecommuniceerd en opgelost. Aan het einde van het traject is er nog een eindtest gedaan. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat Technosoft veel aandacht besteedt aan testen gedurende de ontwikkeling en kwamen er dus maar weinig punten naar voren.

 

Detachering op afstand

Na afronding van het project was er nog steeds een capaciteitstekort op het gebied van ontwikkeling. We zijn gestart met een het inzetten van een ontwikkelaar op locatie in Moldavië. Hier werd ook weer gestart met een introductie bij ons op kantoor in Den Haag en daarna werkt deze senior ontwikkelaar gewoon mee in ons Agile proces en vervult hier een rol als senior developer. Later is dit uitgebreid naar een volledig team met Scrum master en tester.

3 uitspraken van Pink + Nelson

Vladan Jankovic - CEO

“In de samenwerking met In-shore hebben wij het partnership gevonden dat wij zochten. Ik heb het idee dat de mensen het werk niet zien als een opdracht, maar als een missie waar gedrevenheid en bevlogenheid de boventoon voeren”

Diana Plate – Project manager

“Je weet niet wat je aan zal treffen in Chisinau. De realiteit overtrof mijn verwachting. Professionele, gedreven en aardige mensen. Veel meer werk verzet dan gedacht en het was nog gezellig ook!”

Niels Weterings – Product manager

“je gaat een onbekend pad op met de nodige risico’s, maar dat heb je met andere partijen ook. Al snel bleek dat het wel goed zat..”

Meer weten van Nearshoring en testen

Wij gaan graag met u in gesprek of onze manier van werken ook voor u kan werken.

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software