Home Rekensoftware Aanvraag studentenlicentie

Aanvraag studentenlicentie

“Rekensoftware ook voor tijdens uw studie”

Technosoft levert onder meer rekensoftware aan constructieve ingenieursbureaus, architecten, tekenbureaus, maar ook aan betonfabrieken, bouwbedrijven, staalbouwbedrijven en de overheid. Voor de rekensoftware kan een student bouwkunde of civiele techniek een studentenlicentie aanvragen.

Aanvraag procedure

Technosoft stelt je graag een speciale studentenlicentie ter beschikking, die je kan gebruiken tijdens je opleiding. Belangrijk bij deze aanvraag is dat je deze doet met je e-mailadres van de opleiding waar je studeert. Op deze wijze kunnen wij controleren of je inderdaad op dit moment studeert aan dit instituut. Onder aan deze pagina kan je het formulier invullen voor de aanvraag van je studentenlicentie.

Voorwaarden studentenlicentie

Voor het gebruik van een studentenlicentie (geldig in de periode tussen 1 september en 31 augustus van het lopende schooljaar) gelden de voorwaarden in de "TECHNOSOFT  GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR OPLEIDINGSDOELEINDEN" (zie onderaan webpagina).  In het contact formulier dient u aan te geven dat u deze gelezen heeft en ermee akkoord gaat.

Kosten studentenlicentie

Er zijn geen kosten verbonden aan een studentenlicentie voor Technosoft programmatuur.

TECHNOSOFT GEBRUIKSOVEREENKOMST VOOR OPLEIDINGSDOELEINDEN

 • Technosoft verleent Student slechts het niet exclusieve recht tot gebruik van de Technosoft Programmatuur, als omschreven in punt 10 van deze overeenkomst, vanaf 1 september tot de 31 augustus van het lopende schooljaar. Dit gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend voor het opleidingsproject van Student en zal derhalve niet voor andere doeleinden, van welke aard dan ook, aangewend mogen worden, .
 • Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Technosoft niet aan derden overdraagbaar. Het is Student niet toegestaan de Technosoft Programmatuur te verkopen, te verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Student zal de Programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
 • Deze Gebruiksovereenkomst verschaft Student geen andere rechten dan uitdrukkelijk hierin weergegeven. Met name wordt de eigendom of enig ander absoluut recht op de Technosoft Programmatuur niet overgedragen. Student is zich ervan bewust dat de Programmatuur beschermd is middels het auteursrecht. Student zal zich aan de auteursrechtelijke bepalingen houden.
 • Technosoft behoudt zich het recht voor de Programmatuur te beveiligen, of de beveiliging te wijzigen tegen kopiëren op elke mogelijke wijze en op elk moment.

De studentenlicentie wordt uitgegeven d.m.v. een software-licentie, deze is éénmalig te installeren op één computer en kan ook niet overgezet worden op een andere computer! (software-licentie = beveiliging op basis van een software "beveiligingssleutel" welke machine gebonden is en eindigt op 31 augustus van het lopende schooljaar)

 • In de uitvoer rapporten die met de Technosoft Programmatuur te maken zijn, is met behulp van een zgn. watermerk met de tekst "Educational Version",  de uitvoer beschermd.
 • Technosoft behoudt zich tevens het recht voor deze Gebruiksovereenkomst te beëindigen bij schending van één of meerdere bepalingen middels een schriftelijke kennisgeving aan Student. Tevens vervalt een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 aan Technosoft, welke Student verklaart bij eerste vordering, zonder tussenkomst van rechtswege, te voldoen.
 • Indien de Gebruiksovereenkomst voor Opleidingsdoeleinden beëindigd wordt, zal Student alle kopieën vernietigen alsmede het gebruik van de Programmatuur onmiddellijk staken en gestaakt houden.
 • De bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van Technosoft, volgens welke levering plaatsvindt, maar laat onverlet het overige bepaalde in voornoemde Algemene Voorwaarden.

Overzicht van de Technosoft Programmatuur die onder deze gebruiksovereenkomst valt:

 • Technosoft Raamwerken
 • Technosoft Liggers
 • Technosoft Balkroosters
 • Technosoft Construct
 • Technosoft Kolomwapening
 • Technosoft MN-Kappa
 • Technosoft Wapeningstabellen
 • Technosoft Verbindingen
 • Technosoft Paalfunderingen
 • Technosoft Damwanden
 • Technosoft Fundering op Staal

 

I

Meer informatie over de studentenlicentie?

Ook een educatieve licentie voor AxisVM?

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen