Home Momentcapaciteit Mc in Technosoft Verbindingen

Momentcapaciteit Mc in Technosoft Verbindingen

"Toelichting op berekening momentcapaciteit"

Naar aanleiding van vragen over dit onderwerp geven wij een toelichting in deze mededeling.

Momentcapaciteit Mc in Technosoft Verbindingen
Delen

Beschrijving in het helpdocument van TS/Verbindingen:
Dialoogvenster: “Krachten – Krachten uiterste grenstoestand”

Als een verbinding een console bevat kan men aangeven of de momentcapaciteit Mc moet worden gecontroleerd.
Ten opzichte van het moment M, welke het moment op de kruising van de hartlijnen van de aansluitende profielen is, is Mc het moment op de plaats waar de console begint. Deze is meestal kleiner dan M.
Mc wordt gecontroleerd volgens de formules in rapport B-88-106. Het te controleren moment geeft men op achter Mcsd.

De controle op de momentcapaciteit kan worden uit gezet in onderstaande dialoogvenster:

Extra Toelichting
Mc is de momentcapaciteit t.p.v. de aansluiting van ligger op console (bij de console-aanzet dus, dat is punt X in onderstaande schets). Daar is de momentcapaciteit NIET altijd gelijk aan de liggercapaciteit, vanwege de plooikracht die uit de console op de ligger werkt en zo een reductie van de capaciteit KAN geven.
Staalspanningen toetst over de lengte van de staaf altijd met het (ongereduceerde) momentcapaciteit van de LIGGER. De momentcapaciteit Mc KAN lager zijn, en dient dan afzonderlijk via TS/Verbindingen te worden getoetst.

Literatuurlijst


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen