Geotechniek

“Geotechnische rekensoftware speciaal voor de constructeur”

Geotechniek: rekensoftware voor het constructief ontwerp van paal-, strook-, poerfunderingen of damwanden.

Productgroep Geotechniek

 • Importeren of digitaliseren van sonderingen + bodemprofielgeneratie in alle programma’s mogelijk is;
 • Resultaten snel zijn te interpreteren door de logische opbouw van het uitvoer rapport;
 • Profielenbibliotheek waar nodig aanwezig met daarin alle gangbare damwand profielen en de mogelijkheid om zelf profielen toe te voegen;
 • Uitvoer naar MS Word mogelijk in alle programma’s.

Damwanden

Technosoft Damwanden, onderdeel van de geotechniek productgroep, wordt gebruikt voor het ontwerpen van damwandconstructies, volgens NEN-EN 1997-1 incl. CUR 166 6e druk. Voor elastische, CUR, Eurocode- en Blum-berekeningen gebruikt u één en dezelfde invoer.

Paalfunderingen

Dit geotechniek programma stelt de gebruiker in staat om op basis van de NEN-EN 1997-1 en NEN 9997-1 zowel op druk als op trek belaste en horizontaal belaste palen te ontwerpen.

Draagvermogen van druk- en trekpalen

Deze geotechniek modules controleren of ontwerpen de draagkracht van druk- en trekpalen. Omdat er door invoer van een traject met bijbehorende tussenstappen op verschillende diepten het draagvermogen kan worden bepaald, kan door de ontwerper precies die diepte gekozen worden waar de benodigde draagkracht te verkrijgen is.

Horizontaal belaste palen

Deze geotechniek module kan voor horizontaal belaste palen de krachten in de paal bepalen, rekening houdend met de bodemopbouw waarbij de horizontale beddingsconstanten bepaald worden met de methode Menard! Het programma biedt tevens de betonberekening voor bepaling (of controle) van de wapening in de paal ten gevolge van de belastingen op de "paalkop".

Funderingen op Staal

Dit geotechniek programma stelt de gebruiker in staat om op basis van de NEN-EN 1997-1 en NEN 9997-1 zowel poeren als strookfunderingen te berekenen.

 • Importeren of digitaliseren van sonderingen
 • Genereer bodemprofiel vanuit een sondering
 • Damwand ontwerp volgens CUR 166
 • Funderingen volgens de Eurocode

Technosoft Geo-modules

Hans Mulder - Support

Een zeer uitgebreid geotechnisch rekenpakket met programma’s voor het berekenen van damwandconstructies, paal-, strook- en poer-funderingen.

De basis van al deze berekeningen kan een sondering zijn, die digitaal ingelezen kan worden en waar automatisch het bodemprofiel van gemaakt kan worden.

De rapportage van alle berekeningen is zeer overzichtelijk en biedt de ontwerper of de controlerende instantie alle benodigde rekenresultaten en toetsingen van diverse norm artikelen.

Het loont om Technosoft trainingen te volgen om zo snel en efficiënt aan de slag te kunnen met onze rekensoftware.

Toegepast in de volgende branches

 • Ingenieursbureaus

  Ingenieursbureaus

  Bij ingenieursbureaus die het geotechnisch advies niet uitbesteden aan een specialist is de Geotechniek software van Technosoft uiterst populair. De prijs-/kwaliteitsverhouding is erg goed. In het gebruik ervaart men de bekende rekenkracht van Technosoft en de goede ondersteuning van de vakspecialisten bij het Customer Service Center van Technosoft.
  I
 • Controlerende instanties

  Controlerende instanties

  Voor het verkrijgen van een bouwvergunning dient een opdrachtgever een bouwaanvraag te doen waarin aangetoond is dat aan het bouwbesluit voldaan is. Een onderdeel daarvan is de constructieve berekening volgens de Eurocodes. Controlerende instanties (ook wel bouwtoezicht genoemd), bestaande uit gemeentes, provincies en omgevingsdiensten gebruiken de controlerende modules en functionaliteit van de Geotechniek software van Technosoft voor het controleren van deze bouwaanvragen, namelijk het controleren van damwand berekeningen van geotechnische specialisten en ingenieursbureaus.
  C
 • Geotechnische specialisten

  Geotechnische specialisten

  Geotechniek is een specialistisch vakgebied. Er zijn daarom ingenieursbureaus die geotechnisch advies deels of geheel uitbesteden aan een geotechnisch adviseur. Een geotechnisch specialist gebruikt de Geotechniek software van Technosoft voor het ontwerpen van alles wat belasting moet afdragen naar de ondergrond en grondkerende constructies.
  G

Dit is wat klanten zeggen over geotechniek

WSP (voorheen Lievense Ingenieursbureau) kent een jarenlange, goede en stabiele relatie met Technosoft en haar software. De softwarepakketten zijn innovatief en zeer stabiel. De bestaande pakketten worden zeer regelmatig geüpdatet en voldoen aan de nieuwste NEN-EN normen die ten grondslag liggen aan de toetsingscriteria. Uiteraard speelt de gebruiksvriendelijkheid van de software ook een zeer belangrijke rol in de keuze voor de software van Technosoft.
ing. Taco Klevering MSM -
WSP

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2018
Technosoft actief in 6 landen