Home Nearshore Outsourcing diensten Applicatie ontwikkeling

Applicatie ontwikkeling

Applicatie ontwikkeling naar de laatste stand van zaken.
Wanneer u zeker wilt zijn dat de uitbesteding van uw softwareontwikkeling een succes wordt. Goed geanalyseerd, met de modernste techniek, goed getest en goed geïmplementeerd.

Wanneer u overweegt om de ontwikkeling van uw applicatie(s) uit te besteden is nearshoring via Technosoft een mogelijkheid die de moeite van het onderzoeken waard is. Wij hebben een proces ontwikkeld dat er voor zorgt dat u zelf de regie houdt, terwijl u de softwareontwikkeling toch aan een ander over laat.

Applicatie ontwikkeling proces

Dit proces is gebouwd op de volgende principes:

  1. Gedegen vooronderzoek, waardoor uitgangspunten, verwachtingen en eindresultaat helder zijn.
  2. kwaliteitsborging door middel van professionele QA en testing.
  3. uitvoering door louter senior ontwikkelaars.
  4. Transparante ontwikeling en heldere communicatie gedurende het gehele proces.

Op basis van deze uitgangspunten is een systeem ontwikkeld dat helder is over verwachtingen en resultaat.

Samenwerking

De te ontwikkelen applicatie bouwen wij samen. U bent verantwoordelijk voor de business, wij zijn verantwoordelijk voor de techniek. U bepaalt zelf welke vorm van samenwerking u kiest. Heeft u behoefte aan een aanvulling op uw eigen team of moeten wij de verantwoordelijkheid volledig zelf op ons nemen in een project met vaste prijs en gegarandeerde levertijd?

Door een gedegen analyse vooraf kunnen we duidelijk zijn over het te verwachten resultaat. Wanneer u zelf de regie voert over de ontwikkeling kunt u zeker zijn van de kennis en kunde van de mensen, die vooraf met u is besproken. Hierdoor hoeft uw applicatie ontwikkeling niet langer te duren dan vooraf ingeschat, tenzij er onderweg zaken veranderen. Toch maken wij geen gebruik van een waterval methode, maar werken eigenlijk altijd volgens een bepaalde agile methode. Gedurende de ontwikkeling worden regelmatig nieuwe status rapportages en inschattingen gemaakt, zodat u steeds kunt beslissen over voortgang en prioriteiten.

Oplevering en onderhoud

Vanwege de Agile ontwikkelmethodiek is het mogelijk om steeds nieuwe werkende delen van de software op te leveren. Afhankelijk van de situatie zal deze reeds operationeel gebruikt kunnen worden of gefaseerd worden ingevoerd. In combinatie met QA en testen wordt er gezorgd voor het aansluiten van de nieuwe software op de bestaande applicaties en infrastructuur. Technosoft kan zorgen voor een gemakkelijke deployment van de software. Afhankelijk van de manier van samenwerken (wie is verantwoordelijk voor het eindresultaat?), wordt er een periode ingesteld waarbij Technosoft verantwoordelijk is voor eventuele bug fixing.

Wanneer de applicatie volledig stabiel is kan er een beroep gedaan worden op Technosoft voor het uitvoeren van wijzigingen en (periodiek) onderhoud. Hierover kan een SLA op maat worden afgesloten die rekening houdt met de wensen en eisen van de omgeving waarin de software gebruikt wordt.

  • Is uw applicatie ontwikkeling geschikt voor outsourcing?
  • Vrijblijvend haalbaarheidsonderzoek
  • Vergelijk uw inschatting met die van ons

Bart Zwager - Commercieel directeur

Gedegen voorbereiding

Veel bedrijven worstelen met het nieuw ontwikkelen van applicaties. Heb ik nog wel voldoende capaciteit, is alle kennis in huis, kan ik overzien waar we aan beginnen? Juist deze vragen vooraf maken het moeilijk om een goed onderbouwde beslissing te nemen. Bij Technosoft zijn we gewend deze vragen te beantwoorden. Met een team van technisch specialist, QA manager en business analist zorgen wij voor een goed voorbereide start van de applicatie ontwikkeling. U weet waar u aan begint!

Transparant proces

Met deze kennis vooraf kunnen we goed overzien waar we aan beginnen. Zo maken wij goede afspraken over wat er verwacht wordt van zaken als kwaliteit, doorlooptijd, schaalbaarheid, oplevering, onderhoud etc. De opstart van het project wordt eerst in Nederland voorbereid en vind meestal plaats met een kick-off in bijvoorbeeld Chisinau (Moldavië). Uiteraard afhankelijk van de omvang van het project.

Gedurende de ontwikkeling zijn we zeer transparant in wat we doen. Zo houdt u als opdrachtgever altijd zicht op de voortgang en de inhoud. Soms worden er gedurende de ontwikkeling verdere bezoeken gebracht aan het ontwikkelteam of de opdrachtgever.

Wanneer schakelt u Technosoft in?

Wilt u advies over het ontwikkelen van uw software?

Wilt u een afspraak maken?

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software