Home Rekensoftware Aanvraag studentenlicentie

Studentenlicentie aanvragen

 • Maak kennis met de meest gebruikte software voor constructeurs
 • Direct aan de slag, eenvoudig in gebruik
 • Ontdek meer over het gereedschap dat je in de toekomst gaat gebruiken
Logo onderwijs Technosoft

Aanvraag studentenlicentie rekensoftware

Technosoft stelt je graag een speciale studentenlicentie ter beschikking, die je kan gebruiken tijdens je opleiding. Belangrijk bij deze aanvraag is dat je deze doet met je e-mailadres van de opleiding waar je studeert. Op deze wijze kunnen wij controleren of je inderdaad op dit moment studeert aan dit instituut. Onder aan deze pagina kan je het formulier invullen voor de aanvraag van je studentenlicentie.

Voorwaarden studentenlicentie

Voor het gebruik van een studentenlicentie (geldig in de periode tussen 1 september en 31 augustus van het lopende schooljaar) gelden de voorwaarden in de “TECHNOSOFT  GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR OPLEIDINGSDOELEINDEN” (zie onderaan  deze pagina).  In het contact formulier dien je aan te geven dat je deze gelezen hebt en ermee akkoord gaat.

Kosten studentenlicentie

Er zijn geen kosten verbonden aan een Technosoft studentenlicentie rekensoftware.

Alles voor constructeurs

 • Ontdek alle mogelijkheden van Technosoft Rekensoftware
 • 3D EEM berekeningen met AxisVM
 • Parametrisch ontwerpen
 • Koppelen met andere software
 • Studenten vragenuurtje
 • De meest gebruikte software door constructeurs

AxisVM 3D EEM software voor studenten

Je kan ook een studentenlicentie van AxisVM aanvragen. Alle mogelijkheden voor BIM integratie, parametrisch ontwerpen, Grasshopper integratie, programmeren met Python, koppelen met API’s etc.

 • De perfecte software voor (afstudeer) projecten
 • Internationaal toegepast voor staal, beton en hout.
 • De meest gebruiksvriendelijke 3D EEM software

Aanvraagformulier studentenlicenties voor Technosoft Rekensoftware

TECHNOSOFT GEBRUIKSOVEREENKOMST VOOR OPLEIDINGSDOELEINDEN

 • Technosoft verleent Student slechts het niet exclusieve recht tot gebruik van de Technosoft Programmatuur, als omschreven in punt 10 van deze overeenkomst, vanaf 1 september tot de 31 augustus van het lopende schooljaar. Dit gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend voor het opleidingsproject van Student en zal derhalve niet voor andere doeleinden, van welke aard dan ook, aangewend mogen worden, .
 • Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Technosoft niet aan derden overdraagbaar. Het is Student niet toegestaan de Technosoft Programmatuur te verkopen, te verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Student zal de Programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
 • Deze Gebruiksovereenkomst verschaft Student geen andere rechten dan uitdrukkelijk hierin weergegeven. Met name wordt de eigendom of enig ander absoluut recht op de Technosoft Programmatuur niet overgedragen. Student is zich ervan bewust dat de Programmatuur beschermd is middels het auteursrecht. Student zal zich aan de auteursrechtelijke bepalingen houden.
 • Technosoft behoudt zich het recht voor de Programmatuur te beveiligen, of de beveiliging te wijzigen tegen kopiëren op elke mogelijke wijze en op elk moment.

De studentenlicentie wordt uitgegeven d.m.v. een software-licentie, deze is éénmalig te installeren op één computer en kan ook niet overgezet worden op een andere computer! (software-licentie = beveiliging op basis van een software “beveiligingssleutel” welke machine gebonden is en eindigt op 31 augustus van het lopende schooljaar)

 • In de uitvoer rapporten die met de Technosoft Programmatuur te maken zijn, is met behulp van een zgn. watermerk met de tekst “Educational Version”,  de uitvoer beschermd.
 • Technosoft behoudt zich tevens het recht voor deze Gebruiksovereenkomst te beëindigen bij schending van één of meerdere bepalingen middels een schriftelijke kennisgeving aan Student. Tevens vervalt een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 aan Technosoft, welke Student verklaart bij eerste vordering, zonder tussenkomst van rechtswege, te voldoen.
 • Indien de Gebruiksovereenkomst voor Opleidingsdoeleinden beëindigd wordt, zal Student alle kopieën vernietigen alsmede het gebruik van de Programmatuur onmiddellijk staken en gestaakt houden.
 • De bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van Technosoft, volgens welke levering plaatsvindt, maar laat onverlet het overige bepaalde in voornoemde Algemene Voorwaarden.

Overzicht van de Technosoft Programmatuur die onder deze gebruiksovereenkomst valt:

 • Technosoft Raamwerken
 • Technosoft Liggers
 • Technosoft Balkroosters
 • Technosoft Construct
 • Technosoft Kolomwapening
 • Technosoft MN-Kappa
 • Technosoft Wapeningstabellen
 • Technosoft Verbindingen
 • Technosoft Paalfunderingen
 • Technosoft Damwanden
 • Technosoft Fundering op Staal