Home AXISVM overige modules

Overige modules

AxisVM logo 2023

AxisVM trainingen
AxisVM logo sec inv

Veel constructeurs in Europa en de rest van de wereld, gebruiken AXISVM in de dagelijkse praktijk voor het ontwerpen van gebouwen, bruggen, stadions, industriële en geotechnische constructies. AXISVM heeft talrijke ontwerpmodules beschikbaar, waarvan hier een kort overzicht van een aantal modules naast de beton-, staal- en houtmodules. Hierbij kan u denken aan zaken als seismische-, metselwerk-, import-, BIM-, voorspanningmodules en diverse koppelingen met andere veelgebruikte software.

BIM Samenwerking

Met Building Information Modeling (BIM) kunnen architecten en constructeurs 3D-gebouwmodellen maken met populaire BIM-software, bijvoorbeeld Revit®, ARCHICAD®, Nemetschek Allplan® of Tekla Structures®, terwijl het hele proces van ontwerp, constructie en faciliteitenbeheer wordt gevolgd.
Dankzij BIM-technologie kan het ontwerpproces van het gebouw worden geoptimaliseerd en kunnen projectaanpassingen worden beheerd met opmerkelijke tijdwinst en faalreductie voor alle industrieel ontwerpers.

AxisVM kan objectinformatie importeren die is opgeslagen in architecturale en structurele ontwerpprogramma’s. Ook kunnen de analysemodellen die in AxisVM zijn gemaakt, geëxporteerd worden naar andere software. De bi-directionele uitwisseling versnelt aanzienlijk de constructieve modellering en het ontwerp en vergemakkelijkt de samenwerking van bouwkundig ingenieurs en architecten door een gemeenschappelijke workflow te bieden. AxisVM ondersteunt zowel open als gesloten BIM-verbindingen.
Een belangrijke pijler van de AxisVM-dataverbinding is de gratis AxisVM API die de ontwikkeling van maatwerkapplicaties voor gebruikers mogelijk maakt, met ondersteuning van Microsoft COM-technologie. Met behulp van het gebruik van de AxisVM API werden verschillende belangrijke applicaties ontwikkeld, zoals de Revit- en Tekla-modules, evenals Grasshopper- en Dynamo-add-ons.

Verbinding met Tekla Structures vóór 2019 maakt gebruik van een COM-gegevensuitwisselingsmodel waarmee alleen AxisVM-modellen in Tekla Structures kunnen worden geïmporteerd. Tekla Structures 2019 (en latere versies) staat bi-directionele uitwisseling toe en importeert ook modellen die in Tekla Structures zijn gemaakt naar AxisVM.

Lees meer

Vereisten / aanbevelingen

Installatie van de AxisVM Import & Export-plug-in (2019 en later) voor Tekla Structures of registreren van de AxisVM COM Server met batchbestanden (vóór 2019)

Kenmerken

Exporteren

 • Spanten, balken, ribben, domeinen (oppervlakte-elementen) en knoopsteunen.
 • Knoop ondersteuningsstijfheid.
 • Toegepaste wapening

Importeren

 • lijnelementen met materiaal en doorsnede.
 • Domeinen (oppervlakte-elementen zoals vloeren en wanden) met materiaal.
 • Knoopopleggingen
 • Belastingen en belastingcombinaties

  Mogelijkheden

  Export en Import

  Export

  • Lijnelementen met materiaal en doorsnede
  • Domeinen (oppervlakte-elementen zoals vloeren en wanden) met materiaal
  • Knoopopleggingen

  Belastingen die zijn gedefinieerd in AxisVM worden niet geëxporteerd.

  Reeks elementen om te exporteren:

  • Volledig model – alle elementen worden geëxporteerd
  • Actieve onderdelen – alleen onderdelen die zichtbaar zijn gemaakt, worden geëxporteerd
  • Geselecteerde elementen – alleen geselecteerde elementen worden geëxporteerd
  • Assembleer structurele elementen – maakt structurele elementen van elementen op dezelfde lijn en met dezelfde eigenschappen

  Importeren

  Hetzelfde als hierboven inclusief de mogelijkheid om belastingen en belastingcombinaties te importeren.

  Creëer een analyse model in Tekla Structures

  Alleen elementen die in het gekozen rekenmodel in Tekla Structures aanwezig zijn, worden geëxporteerd. Het is belangrijk om het rekenmodel correct te maken, zodat AxisVM zonder verdere aanpassingen kan werken. De optimale instellingen kunnen per model verschillen. Raadpleeg de AxisVM-handleiding voor meer informatie.

  AxisVM kan ook een model naar Revit of een Revit-model naar AxisVM overzetten met behulp van de Revit API. Deze verbinding kan tot stand worden gebracht via een interfacebestand of via de AxisVM COM-interface.

  Lees meer

  Vereisten / aanbevelingen

  Installatie van de AxisVM add-in module in Revit en Autodesk Revit 2017 of hoger

  Kenmerken

  Exporteren

  • Constructief analysemodel van kolom-, balk-, wand- en plaatelementen.
  • Toegepaste versterkingen van deze elementen

  Importeren

  • Constructief analysemodel van kolom-, balk-, wand- en plaatelementen.
  • Veranderingen detecteren en volgen.
  • Verbinding via een interfacebestand of via COM

  Mogelijkheden

  Geëxporteerde elementen

  Modelinformatie geëxporteerd naar Revit:

  • Lijnelementen, hun materiaal en doorsnede.
  • Domeinen (oppervlakte-elementen, bijvoorbeeld wanden of vloeren) en hun materiaal.
  • Opleggingen.

  Belastingen die zijn gedefinieerd in AxisVM worden niet geëxporteerd.

  Reeks elementen om te exporteren:

  • Volledig model – alle elementen worden geëxporteerd.
  • Actieve onderdelen – alleen onderdelen die zichtbaar zijn gemaakt, worden geëxporteerd.
  • Geselecteerde elementen – alleen geselecteerde elementen worden geëxporteerd

  Importeer methodes

  AxisVM-model importeren in Revit: Als u op het moment van importeren een geopend project heeft, kunt u uit verschillende opties kiezen:

  • Overschrijven – alle elementen worden uit het project verwijderd (tenzij ze zijn vastgemaakt) en nieuwe elementen worden in het lege project geïmporteerd
  • Toevoegen – nieuwe elementen worden aan het project toegevoegd met behoud van bestaande items
  • Maak een nieuw project aan – geopende projecten blijven ongewijzigd en elementen worden in een nieuw project geïmporteerd

  Importeer Revit-model naar AxisVM: het geopende model kan worden overschreven of bijgewerkt.

  Vergelijk de materialen

  Exporteren naar Revit: combineer AxisVM- en Revit-materialen door items van een dubbele lijst in kaart te brengen. Als het Revit-model voor bepaalde geëxporteerde elementen geen geschikt materiaal heeft, kunnen in dit stadium nieuwe Revit-materialen worden gemaakt.

  Importeren vanuit Revit: De materiële informatie die beschikbaar is in Revit kan beperkt zijn. In dit geval moeten AxisVM-materialen afzonderlijk aan constructieve elementen worden toegewezen.

  Herkenning van de profieldoorsnedes uit Revit

  Het lezen van doorsnede-informatie via de Revit API is beperkt, dus in bepaalde gevallen kan extra gebruikersinteractie nodig zijn.
  Er zijn verschillende opties beschikbaar:

  • Automatische detectie van Revit-doorsneden (indien mogelijk)
  • Kies een doorsnede uit de AxisVM profielenbibliotheek
  • Kies toe met gebruik van doorsnedeparameters
  • Negeer de doorsnede (er wordt geen constructief element gemaakt voor die doorsnede)

  Vergelijk gegevens uitwisseling

  Op vergelijking gebaseerde gegevensuitwisseling stelt ingenieurs die aan hetzelfde project werken in staat om nieuwe of gewijzigde onderdelen te importeren terwijl andere elementen ongewijzigd blijven. Het workflow-proces kan worden gestart vanuit AxisVM of Revit. Mogelijke scenario’s bij het importeren van gegevens:

  • Het te importeren element is niet gevonden in het geopende model, dus het kan worden toegevoegd.
  • Bepaalde elementen van het geopende model ontbreken in het geïmporteerde model. De gebruiker kan de gewenste actie instellen: deze elementen behouden of verwijderen.
  • Bepaalde elementen van het geopende model zijn ook aanwezig in het geïmporteerde model. Er wordt een vergelijking gemaakt om te zien of elementeigenschappen moeten worden bijgewerkt of niet. De betrokken parameters zijn:
   • Element materiaal
   • Constructiemodel (reken-as of middenvlak)
   • Doorsnede of dikte

  IFC Import en export

  Open BIM-samenwerking wordt voornamelijk gedaan met behulp van het IFC-bestandsformaat en verbindt AxisVM-software met architecturale en andere constructieve ontwerptoepassingen.
  De uitwisseling is bi-directioneel.

  Kenmerken

  Exporteren

  • Ondersteunde bestandsformaten: IFC 2x, 2×2, 2×3
  • Exporteer bouwkundige en constructieve rekenmodellen van kolom-, ligger-, wand- en plaatelementen
  • Exporteren de toegepaste wapening in kolom-, ligger-, wand- en plaatelementen

  Importeren

  • Ondersteunde bestandsformaten: IFC 2x, 2×2, 2×3, 2×4
  • Importeer bouwkundige modellen van kolom-, balk-, wand- en plaatelementen en maak automatisch een constructief rekenmodel
  • Detecteren en volgen van veranderingen tijdens het ontwerpproces
  • Algoritmen om objecten van niet-gespecificeerd type te identificeren als constructieve elementen

  Mogelijkheden

  Constructief rekenmodel

  Exporteren naar Revit: combineer AxisVM- en Revit-materialen door items van een dubbele lijst in kaart te brengen. Als het Revit-model voor bepaalde geëxporteerde elementen geen overeenkomstig materiaal heeft, kunnen in dit stadium nieuwe Revit-materialen worden aangemaakt.
  Importeren vanuit Revit: De materiële informatie die beschikbaar is in Revit kan beperkt zijn. In dit geval moeten AxisVM-materialen afzonderlijk aan constructieve elementen worden toegewezen.

  Bouwkundige objecten

  AxisVM kan kolom-, ligger-, wand-, plaat- en dak-IFC-objecten importeren en doorsneden, element-assen en middenvlakken van muren en platen automatisch genereren vanuit hun geometrische representaties. Het geïmporteerde model kan het bestaande model overschrijven of bijwerken.

  Bijhouden van wijzigingen

  Als de update van het bestaande model is geselecteerd, houdt AxisVM wijzigingen bij op basis van unieke object-ID’s en geeft een lijst van nieuwe, gewijzigde en verwijderde elementen. Elk object in de lijst kan gemakkelijk worden geïdentificeerd op een model dat het huidige geselecteerde item weergeeft. Wijzigingen kunnen afzonderlijk worden geaccepteerd of genegeerd.

  • BIM Samenwerking
  • Dynamic & Footfall analysis
  • IFC Import en export
  • Tekla & Revit interface
  • SAF interface
  • Sneeuw- en Windgeneratie

  SWG Sneeuw- en Windgeneratie

  De module biedt de mogelijkheid om automatisch sneeuw- en windbelasting op constructies te genereren volgens de norm. Het werkt met de “belasting-panelen” van de software die de buitencontourvlakken van de constructie moet bedekken, aangezien de automatisch gegenereerde meteorologische belasting alleen op deze panelen kan worden geplaatst. Het resultaat van de automatische combinatie van kritische belastingen kan efficiënt worden toegepast om een aanzienlijk aantal mogelijke belastingcombinaties aan te kunnen.

  Vereisten / aanbevelingen

  Ten minste een NL1, NL2 of de NL3 versie is vereist voor het gebruik van deze module

  Kenmerken

  • Automatische generatie van sneeuw- en windbelastingen volgens de EC1 norm.
  • Individuele parameters die kunnen worden gespecificeerd volgens de vereisten van nationale bijlagen.
  • De meteorologische belastingen worden verdeeld over belasting-panelen die het gebouw of de constructie bedekken.
  • Belastingzones worden gemaakt op basis van het type en de geometrie van de constructie.
  • Het algoritme behandelt zowel verdeelde als herverdeelde sneeuw belastinggevallen.
  • De totale windbelasting van een complexe constructie kan worden samengesteld door de belastingen van de geïmplementeerde basis structuurtypen.
  • De gegenereerde meteorologische belastingen worden beschouwd als statische belastingen; hun dynamische effect kan niet worden onderzocht.

   Mogelijkheden

   Automatisch gegenereerde belastinggevallen

   De module genereert automatisch de benodigde belastinggevallen behorende bij de sneeuw- en windbelastingsgroepen. Afhankelijk van de eisen van de norm kan er een aanzienlijk aantal belastingcombinaties gegenereerd worden.

   Gebruik van de lastpanelen

   De module vereist het gebruik van AxisVM lastpanelen. De vlakken van de constructie moeten worden bedekt door lastpanelen, waarna de sneeuw- en windbelastingen over deze panelen worden verdeeld, rekening houdend met verschillende belasting-zones. Het lastpaneel heeft geen “constructieve” rol in het model. Het dient alleen om de belastingen die erop worden uitgeoefend over de “constructieve” elementen te verdelen.

   Sneeuwbelasting parameters

   Sneeuwbelasting kan worden gegenereerd op hellend (of plat) of cilindrisch dak. De karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting en andere coëfficiënten kan worden bepaald rekening houdend met de specifieke regels van de toegepaste norm.

   Sneeuwbelasting – speciale opties

   De module kan de vormcoëfficiënten voor sneeuwbelasting berekenen voor daken die verbonden zijn met hogere constructies of met een borstwering die als een obstakel fungeert. Het houdt ook rekening met het effect van overhangende sneeuw op dakranden. Parameters worden bij de randen opgeslagen, zodat verschillende dakranden verschillende parameters kunnen hebben. Voor de windrichting wordt rekening gehouden met de globale X-, Y-richtingen van het model en de richtingen die daarmee een hoek van 45 graden insluiten.

   Windbelasting parameters

   Bij de algemene parameters kunnen de vereiste basisgegevens van windbelasting worden ingesteld, die kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde norm:

   • Windsnelheid en drukcoëfficiënten
   • Terrein categorie
   • Aangepaste richtingsfactoren

   Windbelasting – classificatie van het gebouw belast door wind

   In de module kan windbelasting worden toegewezen en gegenereerd aan sub-structuren die zijn gedefinieerd door de geselecteerde onderdelen van het model. Aan elke sub-structuur moet een primair constructiemodeltype volgens de norm worden toegekend. In het geval van sub-structuren van het gebouwtype: plat dak, lessenaarsdak, zadeldaken, schilddaken, gekromde daken en koepels zijn beschikbaar. Daarnaast kunnen ook luifels en vrijstaande wanden en uithangborden worden gedefinieerd.
   De geïmplementeerde methode stelt de gebruiker in staat om de windbelasting van een complexe constructie te benaderen met verschillende standaardmodellen, en het programma kan windbelastingen voor dergelijke sub-structuren combineren tot een algemene windbelasting voor de hele constructie.

   Tabel met de parameters van de windbelasting

   Nadat de windbelastingen zijn gegenereerd, zijn alle gegevens met betrekking tot hun berekening beschikbaar in de tabelbrowser onder Belastingen / windbelasting op sub-structuren. Windbelastingsparameters vatten de waarden samen die niet specifiek voor het belastinggeval zijn. De parameters van het windbelastingsgeval geven een samenvatting van de belastinggeval-specifieke parameters voor elk windbelastingsgeval. Deze parameters zijn gegroepeerd op basis van de zones die op de geselecteerde belastingspanelen zijn gegenereerd.

   X7 R3 Windmodule

   Maak kennis met de windmodule en de nieuwe ontwikkelingen van X7 R3. Met een speciale module, nieuwe functies, meer efficiëntie en gebruiksvriendelijke oplossingen is hier de nieuwe release.

   De module WIND maakt het mogelijk om windbelastingen te bepalen door middel van een digitale windtunnel simulatie. Het is in staat om de windbelasting te bepalen voor speciaal gevormde hoogbouw, gedeeltelijk open hallen, koeltorens en gebogen schaalconstructies.

   Maak kennis met de windmodule

   Met de module WIND kunnen windbelastingen worden bepaald door middel van digitale windtunnelsimulatie. Het programma genereert belastingen op constructies uit winddrukwaarden verkregen in de windtunnelsimulatie, waarbij belastingen worden bepaald voor elke opgegeven windrichting.

   De module is vooral nuttig in gevallen waar windbelastingen moeilijk handmatig te bepalen zijn volgens standaardspecificaties of alleen sterk benaderd kunnen worden.

   Wat kan je met de windmodule?

   • Bepaling van windbelasting op basis van digitale windtunnelsimulatie
   • Visualisatie van windlijnen
   • Weergave van druk- en snelheidswaarden op contourplots en doorsneden.
   • Genereren van windbelastinggevallen op basis van drukwaarden

   Analyse voor complexere ruimtelijke constructies
   In veel gevallen zijn de specificaties voor typische constructies die in de normen worden besproken niet van toepassing op de analyse van complexere ruimtelijke constructies. Voor windbelastingen kan het nodig zijn om drukwaarden uit stromingssimulaties en/of windtunnel-experimenten te halen. De module WIND biedt in dergelijke gevallen ondersteuning aan ontwerpers. De module WIND maakt het mogelijk om windbelastingen te bepalen met behulp van een digitale windtunnelsimulatie. Het winddrukveld verkregen uit de windtunnelsimulatie wordt omgezet naar de constructie en vormt belastinggevallen voor elke opgegeven windrichting.

   Vereisten / aanbevelingen

   Geschikt voor niet-standaard constructietypes om digitale windtunnelsimulatie uit te voeren

   Ontwerpnormen

   • Eurocode 1
   • EN 1991-1-4
   • Swiss Standard
   • SIA 261

   Kenmerken

   • Aanbevolen voor onregelmatige geometrieën of constructies met specifieke belastingen die niet door de EN 1991-1-4 worden gedekt
   • Kan alleen worden gebruikt voor statische druk, niet voor dynamische belastingen
   • Kan worden gebruikt met windprofiel specificaties van nationale normen en met op maat gemaakte windprofielen
   • Automatisch genereren van windbelastingen op basis van windtunnel drukwaarden
   • Het programma plaatst de belastingen op de belastingpanelen die de constructie omsluiten of rechtstreeks op de constructiedelen
   • Het programma beschouwt windbelastingen als statische belastingen en kan geen rekening houden met hun dynamische effecten
   • Voornamelijk bedoeld om externe drukfactoren te bepalen, bepaling van interne drukfactoren kan moeilijk zijn

   • De constructie gedraagt zich als een star lichaam in de windtunnelsimulatie, er wordt geen rekening gehouden met vervorming van de constructie

   DYN Dynamische analyses

   De time-history-analyse ( DYN-module) kan worden gebruikt om de lineaire of niet-lineaire dynamische structurele respons onder seismische excitatie te evalueren. Dit type seismische analyse is de meest complexe en daarom wordt het meestal gebruikt in speciale omstandigheden (zeer belangrijke of seismisch geïsoleerde gebouwen).

   Om de analyse uit te voeren, zijn zogenaamde accelerogrammen (time-history diagrammen) nodig om de grondbeweging te beschrijven door grondversnelling als een functie van de tijd te geven.

   Net als bij de PushOver-analyse zijn niet-lineaire, plastische materialen, niet-lineaire eindige elementen, niet-lineaire opleggingen en plastische scharnieren beschikbaar om het niet-lineaire structurele gedrag te karakteriseren.

   DYN Dynamische analyse module

   In het geval van dynamische analyse bepaalt het programma de verplaatsingen en interne krachten van de constructie voor elke tijdstap, overeenkomstig de gedefinieerde dynamische belastingen. De analyse kan worden uitgevoerd door rekening te houden met lineair of niet-lineair materiaalgedrag. Geometrische niet-lineariteit kan ook worden meegenomen.

   De volgende dynamische acties kunnen worden toegepast:

   • Dynamische puntbelasting die werkt op een knooppunt, domein of belastingsvlak.
   • Verdeelde oppervlaktebelasting op een domein of belastingsvlak.
   • Versnelling van een knoop of knoopoplegging.

   Met deze dynamische belastingen kan de DYN-module een time-history analyse (bijv. Aardbeving), schokgolfanalyse (bijv. Explosie) en geforceerde trillingsanalyse (bijv. Machines) uitvoeren.

   Vereisten / aanbevelingen

   Ten minste een NL1, NL2 of NL3 is vereist voor het gebruik van deze module

   Kenmerken

   • De tijdsintegratie wordt uitgevoerd door de “Newmark-beta implicit numerical method”.
   • Er kan rekening worden gehouden met geometrische en materiële niet-lineariteit.
   • De dynamische belastingsfuncties kunnen worden gedefinieerd door ofwel numerieke gegevens ofwel door analytische functies.
   • De tussenliggende punten van de lasten-functie kunnen worden bepaald met lineaire of Whittaker-Shannon-interpolatie.
   • De accelerogrammen kunnen worden gecorrigeerd om de eindsnelheid en verplaatsing van nul te krijgen.
   • De interne krachten kunnen met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt in gestandaardiseerde ontwerpprocedures

    Mogelijkheden

    De parameters van de Dynamische analyse

    In de dynamische analyse kan worden gekeken naar een statisch en een dynamisch belastingsgeval. De resultaten worden bij elke tijdstap of op gespecificeerde tijdstappen opgeslagen. Bovendien kunnen de correctie van de belastingsfunctie en de interpolatiemethode, evenals de niet-lineariteits- en convergentiecriteria, worden ingesteld.

    Runtime monitoring

    De beweging (verplaatsing, snelheid, versnelling) rond een knooppuntvrijheidsgraad kan tijdens de analyse worden gevolgd, wat tijdens de analyse bepaald constructief gedrag kan aantonen.

    De interpolatie tussen de verschillende belastingfuncties

    Als de tijdstappen van de belastingen niet samenvallen, interpoleert het programma de functiewaarde op een bepaald tijdstip met lineaire interpolatie of met de Whittaker-Shannon-formule. Deze laatste kan een continue functie benaderen, die beter gediscretiseerd kan worden met uniforme tijdstappen.

    De correctie van aardbevings-accelogrammen

    De opgenomen aardbevings-accelerogrammen kunnen worden gewijzigd. Als gevolg van een meetfout resulteren de geregistreerde versnellingsgegevens niet in de eindsnelheid nul. Het toegepaste algoritme wijzigt de oorspronkelijke versnelling om de eindsnelheid en verplaatsing tot een nul te krijgen.

    Demping

    Er wordt rekening gehouden met de structurele demping door middel van proportionele methde “Rayleigh-damping”. Met veer- en “dashpot” elementen kan rekening worden gehouden met demping. Bilineaire karakteristiek kan worden beschouwd volgens het Maxwell- of Kelvin-model.

    Presentatie van de resultaten

    De berekende “kinematic” resultaten (verplaatsingen, snelheden, versnellingen) en de interne krachten en momenten kunnen worden weergegeven (uitgezet) als een functie van de tijd of als een functie van elk ander tijdsafhankelijk resultaat.

    Animatie

    Animaties kunnen worden weergegeven voor tijdsafhankelijke wijzigingen van elk resultaatcomponent en kunnen worden opgeslagen als een GIF- of AVI-bestandstype. De afspeelsnelheid kan worden aangepast en willekeurige onderdelen van het totale model kunnen worden gekozen voor de animatie.

    FFA Footfall analyse

    Tegenwoordig zijn kostenefficiëntie en montagegemak van gebouwen en bruggen belangrijker geworden. Een mogelijk gevolg hiervan is een aanzienlijke afname van het constructiegewicht. Het dynamische effect van bewegende massa’s is echter doorgaans groter bij lichtgewicht gebouwen. Als gevolg hiervan kan de bruikbaarheid van de gebouwen aanzienlijk worden beperkt door verontrustend grote versnellingen. Om de grote versnellingen te beteugelen, is het onvermijdelijk om de trillingsgrenstoestand van de bruikbaarheid te beheersen, waarvoor de bezoekersaantallen-analyse een moderne benadering is. Een overeenkomstige procedure is geïmplementeerd in AxisVM.

    Vereisten / aanbevelingen

    Ten minste een NL3 is vereist voor het gebruik van deze module

    Kenmerken

     • De volgende twee aanbevelingen zijn in de software ingebouwd:
      • Willford, M.R., Young, P. Design Guide for Footfall Induced Vibration of Structures, Concrete Society, 2006
      • Smith, A. L., Hicks, S. J., Devine, P. J. Design of Floors for Vibration: A New Approach, The Steel Construction Institute, Ascot, 2009
     • De analyse kan alleen worden uitgevoerd op vloeren (de hoek tussen de normaalvector van het domein en de zwaartekrachtrichting is minder dan 10 °) en trappen (de hoek tussen de normaalvector van het domein en de verticale richting is tussen 10 ° -70 °)
     • Alleen lineair elastische constructies komen in aanmerking
     • Vóór de berekening moet de trillingsanalyse worden uitgevoerd
     • De bezoekersbelasting werkt alleen als knooplast van oppervlakte-elementen op (dus niet bij lijnelementen)
     • De methode houdt geen rekening met de horizontale component van de voetstapbelasting, die een significant effect kan hebben op het trillen van bruggen. Daarom werkt deze procedure alleen voor de trillingen van de vloeren en trappen van gebouwen

     Mogelijkheden

     De parameters van de FootFall analyse

     De analyse kan worden aangepast met verschillende parameters, afhankelijk van de aard van het probleem. De gebruiker kan de modi, het type excitatie, de dempingsverhouding en de voetstapparameters selecteren.

     Trillingstypes

     Bij door voetstappen veroorzaakte trillingen bestaat de respons van het systeem uit twee delen, namelijk: het transiënte gedeelte en het stationaire gedeelte. In wezen kan de karakteristieke vorm van de trilling een van deze twee typen zijn. De stijfheid van de constructie en de duur van de excitatie bepalen voor het grootste deel welk type trilling dominant is.
     De gebruiker kan kiezen tussen deze twee aanbevelingen:

     • CCIP-016
     • SCI P354

     “R” responsfactor resultaat

     Het resultaat van de trillings-responsie-factor toont de omhullende functie van de responsfactor als gevolg van door mensen veroorzaakte trillingen. De responsfactor is evenredig met het maximum van de structurele versnelling, zodat de gebruiker de locatie en waarde van de grootste versnelling kan vinden.

     Knoop resultaten

     Zodra de resultaten beschikbaar zijn, kan de gebruiker de responsfactor, de locatie van de kritische excitatie (index van het knooppunt) en de kritieke frequentie voor elk knooppunt opvragen.

     CFD Computational Fluid Dynamics

     Ontwerpnormen bieden alleen richtlijnen voor het opnemen van winddrukfactoren voor constructies met een bijna normale geometrie. In het geval van meer complexe of samengestelde constructies zijn deze methoden niet toepasbaar en moeten de drukcoëfficiënten afzonderlijk worden bepaald door een “vloeistofdynamica”-simulatie (CFD-modellering) of een windtunneltest. De CFD-module maakt het mogelijk om deze resultaten in AxisVM te importeren.De CFD-module is een generieke interface die het mogelijk maakt om drukken te definiëren die worden veroorzaakt door stromende stoffen over domeinen of belastingpanelen.

     Kenmerken

      • Aanbevolen voor constructies met een onregelmatige geometrie of met belastingen die niet onder ontwerpcodes / -normen vallen.
      • Momenteel kunnen alleen statische drukbelastingen worden toepast (constante functies van tijd).
      • Het interpoleert drukwaarden van CFD-simulaties op de contouren van de oppervlakte-elementen van de constructie.
      • Het is voldoende om de ruimtelijke coördinaten van de metingen en de bijbehorende drukwaarden te specificeren, van waaruit het programma de oppervlaktebelastingwaarden loodrecht op de oppervlakken bepaalt

      Mogelijkheden

      Bepaling van de drukverdeling

      De drukverdeling op het oppervlak van de constructie kan worden verkregen uit een CFD-model of een windtunnelexperiment.

      Importeer de drukverdeling

      De CFD-interface is beschikbaar via belasting panelen, ervan uitgaande dat er een statische belasting is geselecteerd.

      Visualisatie van de resultaten

      Vervormingen en krachten die worden gegenereerd door de toegepaste winddrukverdeling kunnen op de gebruikelijke manieren worden weergegeven, zoals in diagrammen, isolijnen of iso-oppervlakken.

      IMP Geometrische imperfecties gebaseerd op knikvormen

      Structurele analyse wordt meestal uitgevoerd op een geïdealiseerd, geometrisch perfect model. Niets is echter perfect in de echte wereld. De constructieve geometrie, het materiaalgedrag en de positie van de lasten zijn allemaal niet perfect. Geometrische en fysische niet-lineaire analyse met imperfecties inbegrepen (GMNIA) kan worden gebruikt in plaats van lineaire methoden voor verificatie van sterkte en stabiliteit van constructies, structurele elementen en details. Dit geldt met name voor complexe constructiedetails en onderdelen waarvan de stabiliteit en het draagvermogen nauwelijks met eenvoudiger methoden kunnen worden geverifieerd.

      De IMP-module van AxisVM stelt gebruikers in staat om rekening te houden met dergelijke geometrische imperfecties, die kunnen worden gecreëerd door de knikvormen in de knikmodus te verschalen en vervolgens over elkaar heen te leggen. Het effect van imperfecties kan in aanmerking worden genomen via een geometrisch niet-lineaire analyse op een belastingscombinatie, die belastingsgevallen van het imperfectietype omvat.

      Lees meer

      Kenmerken

       • Verschalen en superponeren van knikvormen.
       • Weergave van imperfecte geometrieën.
       • Inclusief “imperfecte belastingsgevallen” in belastingscombinaties.
       • Het uitvoeren van niet-lineaire analyses op modellen met geometrische imperfecties

       Mogelijkheden

       Creëren van geometrische imperfecties

       De geometrische imperfecties kunnen worden samengesteld uit de knikvormen uit een knikanalyse uit meerdere belastinggevallen. Verplaatsingscomponenten en de respectievelijke maximale waarden voor elke vorm van de knikmodus kunnen worden gespecificeerd. De gecreëerde geometrische imperfecties kunnen worden meegenomen in belastingscombinaties.

       Niet-lineaire analyse van modellen met geometrische imperfecties

       Interne krachten kunnen worden verkregen op modellen met geometrische imperfectie via een geometrisch niet-lineaire analyse, waaronder grote verplaatsingseffecten. Het verlies aan stabiliteitsmodus kan worden bepaald met een verplaatsings-gestuurde niet-lineaire analyse. Ontwerp op basis van eindige-elementen-simulatie is ook mogelijk door niet.

       Ook deze bedrijven gebruiken AxisVM modules

       Wilt u een demo van AXISVM?

       Boek hier direct een afspraak voor een (online) demo van AXISVM