Home Gegevensuitwisseling met Technosoft

Gegevensuitwisseling met Technosoft

 

Gegevensuitwisseling met Technosoft
Delen

Uitwisselen van gegevens met Technosoft – XML

De uitwisselen van gegevens wordt steeds belangrijker binnen het gehele bouwproces. Dit is zeker van belang bij de ontwerpfase van de bouw. Om dit mogelijk te maken heeft Technosoft het de afgelopen tijd, voor meerdere applicaties, mogelijk gemaakt om gegevens gemakkelijk te importeren naar Technosoft programma’s en gegevens te exporteren vanuit deze programma’s. Dit gebeurt voornamelijk op basis van de XML standaard. Een universeel uitwisselingsformaat.

XML koppeling voor Raamwerken en Balkroosters

Technosoft Raamwerken en Balkroosters hebben al ruim vanaf medio 2021 de mogelijkheid om de invoer van een portaal of fundering via XML bestanden te maken. De geometrie kan door invoer van o.a. knopen, staven, materialen, profielen en belastingen daarmee gerealiseerd worden van “buiten” het programma.
Zo’n XML bestand is een algemeen formaat om data tussen programma’s te delen.

Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.(1)Bron 1Bron: Wikipedia

Uitwisseling met Modelleer programma’s

Sinds vorig jaar hebben wij ervoor gezorgd dat ook rekenresultaten beschikbaar zijn in XML bestanden. Zo kan voor Raamwerken alle resulterende krachten en staal unity-checks naar een XML geëxporteerd worden. Voor Balkroosters kan de ontworpen wapening geëxporteerd worden. Dit laatste biedt de mogelijkheid een fundering inclusief 3d wapening vanuit het Balkroosters programma beschikbaar te stellen voor tekenprogramma’s. Samen met Construsoft, de leverancier van Tekla in meerdere landen, hebben we een module ontwikkeld om vanuit een Balkroosters berekening de ontworpen wapening direct binnen te lezen in Tekla. Dit scheelt de modelleur heel erg veel tijd en zal ook de faalkosten reduceren!

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de XML koppeling, of heb je hulp nodig bij het ontwikkelen of koppelen van applicaties om de gegevens mee uit te wisselen? Neem dan contact op met mij.

email: rob.rekers@technosoft.nl

Literatuurlijst


Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop