Home Business Cases Business cases rekensoftware Apcon – Waalbruggen Zaltbommel

Apcon – Waalbruggen Zaltbommel

“Sterk gereduceerde rekentijd”

Door de combinatie van AxisVM met een Technosoft spreadsheet is een aanzienlijke tijdswinst behaald.

  • ing. Boyd van den Broek BSEng.
    constructeur
  • AxisVM sinds
    2013
  • Technosoft rekensoftware, AxisVM

APcon Adviesbureau

APcon Adviesbureau B.V. is een advies- en ingenieursbureau voor de civiele techniek. In 1991 opgericht, heeft het bedrijf zich breed ontwikkeld. Oorspronkelijk gespecialiseerd in advisering bij renovatieprojecten en groot onderhoud, houdt men zich nu reeds geruime tijd ook bezig met ontwerpactiviteiten en projectbegeleiding van vervanging en nieuwbouw van kunstwerken.Naast de conventionele contracten en engineeringsmethoden, is men ook thuis in de Geïntegreerde Contractvormen (D&C/E&C) en in de relatief jonge methodieken voor Risico Management, Systems Engineering (SE) en Life Cycle Management (LCM en LCC).

Opdrachtgevers zijn diverse gemeentes en waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat, en meerdere aannemers, waaronder Strukton, Edilon Sedra, Ballast Nedam, Hegeman Beton- en Industriebouw en Dura Vermeer.

AxisVM

Voor het uitvoeren van onze engineeringsactiviteiten gebruiken wij AxisVM en Technosoft MNKappa. De rekensoftware wordt ingezet voor zowel complexe als eenvoudige constructieve vraagstukken. De eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid van de rekensoftware wordt door onze constructeurs als zeer prettig ervaren.

APcon heeft in 2013 AxisVM aangeschaft, dit naar aanleiding van de zeer positieve ervaringen van een collega adviesbureau. Ook hebben veel van onze constructeurs tijdens hun opleiding gewerkt met diverse modules van Technosoft.

“Beoordeling Waalbruggen Zaltbommel”

De stalen spoorbruggen over de Waal bij Zaltbommel bestaan uit twee enkelsporige overbruggingen met meerdere overspanningen uit verschillende bouwjaren. De totale overspanning is ca. 850 m en bestaat uit 16 brugdelen. De bruggen zijn 60 tot 80 jaar oud en ons is de vraag gesteld wat de beste strategie is voor instandhouding van deze bruggen. De noodzakelijk geachte investeringen voor onderhoud en eventueel vervanging zullen op basis van minimale lifecycle-kosten beoordeeld worden.

Input voor de LCC-analyse is de statische sterkte en de theoretische vermoeiingslevensduur van de bruggen. Er dient te worden beoordeeld of de bruggen voldoende sterk zijn voor het huidige verkeer en het te verwachten toekomstige zwaardere verkeer. Als de bruggen voldoende sterk zijn dan is de technische levensduur aanzienlijk te verlengen.

Voor het beoordelen van de bruggen is gebruik gemaakt van AxisVM. Van de bruggen zijn 3D vakwerkmodellen gemaakt welke zijn gebruikt voor het opstellen van de statische berekeningen en de vermoeiingsberekeningen van de bruggen. Voor het maken van de vermoeiingsberekeningen heeft Technosoft een spreadsheet ontwikkeld die het mogelijk maakt om van een specifiek element (staaf) op een specifieke locatie alle resultaten van de verschillende iteraties van een mobiele belasting in te laden. De resultaten worden in een verdere bewerking in de spreadsheet gebruikt om een schadeberekening te maken van het betreffende onderdeel.

Door AxisVM in te zetten in combinatie met de spreadsheet heeft APcon een aanzienlijke tijdswinst behaald door de sterk gereduceerde rekentijd.

3 vragen voor APcon

Waarom werkt u met Technosoft?

Wij hoorden destijds goede berichten over AxisVM van een ander bureau en onze constructeurs kennen Technosoft al van school.

Waar wordt de software zoal voor gebruikt?

De rekensoftware wordt ingezet voor zowel complexe als eenvoudige constructies op diverse terreinen.

Wat vindt u het grootste voordeel van Technosoft producten?

Vooral de eenvoud en het gebruiksgemak wordt als zeer prettig ervaren door onze constructeurs.

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop