GMB

“Kennisdeling door transparantie”

Praktijk cases over rekensoftware en de structural engineering markt. Onderwerpen waar u graag over leest.

 • Klaas Kuiper
  Civiel- en Geotechnisch constructeur
 • Gebruikt Technosoft al ruim
  25 jaar
 • Technosoft rekensoftware, AxisVM

GMB is een familiebedrijf wat zich kenmerkt door verbondenheid en samenwerking en zijn actief voor Rijkswaterstaat, Waterschappen, Gemeenten, Drinkwaterbedrijven en industrie.
De specialismen van GMB zijn ondergebracht in zes clusters, GMB Services, GMB Rioleringstechnieken, GMB BioEnergie, GMB Waterkwaliteit & installaties, GMB Waterveiligheid & constructies en GMB Haven & industrie.
Voor een volledig overzicht, ga naar de website van GMB

Projecten ontwerpen en bouwen:

 • Zwaarbelaste haventerreinen ontwerpen en compleet inrichten, van verharding en spoorbaan tot overdekte opslagruimte en overslagvoorzieningen.
 • Ontwerpen en realiseren van oplossingen voor waterveiligheid.
 • Ontwerpen en bouwen van gemalen en stuwen om het oppervlaktewater te reguleren.
 • Tekenen voor het ontwerp en de realisatie van nieuwe drinkwaterpompstations en het leidingwerk.
 • Ontwerpen en bouwen van complete oplossingen voor het transport en de behandeling van afvalwater.
 • Reststromen vergisten, ontwateren en biologisch drogen. Van vergistingsinstallatie tot composteringstunnel.
 • Fundatie voor windmolens

Alle clusters worden ondersteund door eigen specialisten. Voor het ontwerpen en realiseren van (civiele) constructies maken wordt al meer dan 20 jaar gebruik van onder andere Technosoft Rekenprogramma’s; 1D, 2D en AxisVM. Daarnaast maken wij ook gebruik van de Technosoft tekenapplicaties en de geotechnische software.

Poldergemaal "Emilia"

Gemaal Emilia is een D&C contract met Waterschap Brabantse Delta. Op basis van een PVE, een basisontwerp van OG, met ondersteuning van een architect, is het gehele gemaal volledig uitgewerkt door GMB. Het ontwerp is van start tot oplevering door GMB getekend in Autocad. Omdat het om een bijzondere vorm van bovenbouw gaat is dit deel ook uitgewerkt in Autocad 3D.
De bijbehorende ontwerpberekeningen zijn eveneens in eigen beheer gerealiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van AxisVM. Met behulp van DXF exporten uit Autocad is het model opgezet. Het gemaal is volledig in AxisVM gezet en hiermee is de DO berekening gemaakt. Na goedkeuring van het DO door de opdrachtgever zijn de tekeningen en berekeningen nog wat ‘bijgeschaafd’. Hierna zijn de tekeningen en berekeningen digitaal verstrekt aan een ingenieursbureau (in dit geval Bartels). Zij hebben het AxisVM model ingelezen in hun eigen EEM pakket om vervolgens alle UO berekeningen op te stellen. Met het aanleveren van het rekenmodel heeft dit geresulteerd in een snelle uitwerking van DO-fase naar UO-fase.

GMB Emilia damwandconstructie

Het rekenmodel is gebruikt voor het opstellen van de gewichtsberekening, toetsingen opdrijven constructie (wel of niet toepassen van trekelementen), fundatiebelastingen bepalen, bepaling snedekrachten in verschillende beton doorsneden. De globale bepaling van de wapeningshoeveelheden is gedaan met TS Construct.

GMB Gemilia Betonconstructie

Last but not least, het verwerken van ontwerpwijzigingen in het model zodat aan het einde van de DO fase er een goed rekenmodel is met alle aanwezige belastingen, belastingfactoren en belastingcombinaties.

GMB gemaal AxisVM

Daarnaast is met het AxisVM model de calculatie voorzien van beton hoeveelheden per bouwdeel en hoeveelheden wapening per doorsnede. Voor de opdrachtgever hebben wij het AxisVM model ook gebruikt om impressies van de constructie te laten zien om zo onze opdrachtgever mee te nemen in het totale ontwerp.

GMB gemaal AxisVM 2

Een groot voordeel van een EEM model is dat na elke wijziging dit in de totale constructie inzichtelijk wordt. Eventuele aanpassingen worden hiermee snel inzichtelijk.

 

2 vragen voor GMB

Wat is uw ervaring met AxisVM binnen uw werkzaamheden?

Ik ben uiterst tevreden over AxisVM. De lay-out van het programma is overzichtelijk en logisch van opbouw. Het programma maakt gebruik van meerdere rekenprocessoren wat een korte rekentijd vergt, ook als het om complexe constructiemodellen gaat.
Het pakket biedt nog veel meer mogelijkheden die ik tot op heden nog niet gebruik of niet nodig heb.
Om makkelijk en snel een (civiele) constructie te ontwerpen is AxisVM een goed stuk gereedschap voor de ontwerper!

Hoe ervaart u de dienstverlening van Technosoft?

Inmiddels werk ik al meer dan 25 jaar met verschillende Technosoft rekenprogramma’s. Bij mijn vorige werkgever (Ingenieursbureau Boorsma) ben ik in ‘opgegroeid’ met Technosoft. Bij GMB heb ik deze programma’s ook geïntroduceerd omdat ik al goede ervaringen had met de programma’s, de korte lijnen en goede bereikbaarheid van de helpdesk.

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop