Home Maatwerk software Rekensoftware voor bouwmaterialen

Rekensoftware voor bouwmaterialen

“nieuw bouwen en uitbreiden van software voor geveldragers”

Moderne software voor een betrouwbare toetsing van specifieke elementen

  • Adriaan Pfeiffer
    Hoofd ontwikkeling
  • Samenwerking
    2010 - 2019
  • Techniek
    C# / C++ / WinForms / DevExpress

Maatwerk rekensoftware voor bouwmaterialen.

Vebo Beton & Staal werkte al jarenlang samen met ABT in Velp. Onder andere op het gebied van de engineering van lateien en geveldragers. ABT heeft jarenlange ervaring en grote deskundigheid opgebouwd in deze materie. oorspronkelijk had ABT een software programma ontwikkeld dat berekeningen kon maken rond deze oplossingen. Van oorsprong was dit ontwikkeld in Delphi waarna het later is omgezet naar Visual Basic. (.NET versie). Op een gegeven moment heeft ABT besloten om niet verder door te ontwikkelen op deze software en het onderhoud stop te zetten.  Hierdoor werd het voor Vebo lastig om nog goed verder te kunnen werken met vebostaal.exe, zoals het programma is komen te heten.

Daarnaast speelde er ook al dat de Eurocode er stond aan te komen en dit zou een grote aanpassing betekenen aan de bestaande programmatuur. Vrijwel alle berekening moesten gaan voldoen aan de Eurocode, een grote klus op zich. Aan Technosoft is toen gevraagd om het volledige programma te herschrijven, gebruik makend van de rekendocumenten die op dat moment op papier stonden.

Refactoring van Visual Basic

Naast de aanpassing van de berekeningen aan de Eurocode is er aan de slag gegaan met het ombouwen van de software naar modernere omgevingen. De applicatie user interface is opnieuw geschreven in C# op basis van desktop platformtechniek Microsoft WinForms. Voor een extra toolset wordt daar bovenop nog gebruik gemaakt van DevExpress controls. Deze toolset maakt het mogelijk om nog uitgebreidere user interface technologie binnen WinForms te voorzien en verhoogt het gebruiksgemak van de applicatie.

Er wordt gebruik gemaakt van P/invoke om een koppeling te maken met bestaande C++ raamwerk- en ligger- rekenharten. De applicatie is dus hybride C# en C++.

Samenwerking in de praktijk

De eerste fase van herbouw en vernieuwing is planmatig aangepakt door het schrijven van een analysedocument op basis waarvan de ontwikkeling van start is gegaan. Op basis van een vooraf gesteld budget heeft de ontwikkeling plaats gevonden. Nadat de nieuwe versie van de software in gebruik is genomen, zijn er nog regelmatig verzoeken tot aanpassing, verbetering en uitbreiding. Er wordt dan veelal via korte iteratieve verbetertrajecten nieuwe functionaliteit toegevoegd en verbeterd. Dit betekent meestal dat er binnen een sprint van een week of drie nieuwe versies beschikbaar zijn die door de klant getest kunnen worden. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt de software in gebruik genomen en worden de kosten op basis van daadwerkelijk bestede uren berekend.

Waarom samenwerken met Technosoft?

40 jaar ervaring met...

het ontwikkelen en beheren van software binnen uw sector, kennis van de bouw en innovatieve oplossingen

10+ jaar ervaring

het ontwikkelen en implementeren van maatwerksoftware voor diverse bedrijven. Microsoft, PHP, App ontwikkeling en testen van software.

Nu bezig met..

Quality Assurance en testen van software, Agile teams, detachering van ontwikkelaars en gezamenlijk innoveren van het ICT landschap.

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop