Home Service voorwaarden

Service voorwaarden

SERVICE VOORWAARDEN VAN TECHNOSOFT BV

A) ALGEMEEN

 1. Cliënt verklaart zich akkoord met deze Voorwaarden, tenzij Cliënt schriftelijk aan Technosoft anderszins laat weten.
 2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige nog te leveren Technosoft programmatuur.
 3. Technosoft behoudt zich het recht voor om software onderhoud en helpdesk voor een programma te staken na het verwijderen van het programma uit de Technosoft Prijslijst.
 4. Een Software Serviceovereenkomst van de Programmatuur duurt 1 jaar en gaat in 3 maanden na levering van de Programmatuur. Software Serviceovereenkomst wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.
 5. Zowel Cliënt als Technosoft kunnen door schriftelijke opzegging uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende overeenkomst, de Software Serviceovereenkomst beëindigen.
 6. Technosoft voert software onderhoud en helpdesk uit tegen de geldende onderhoudstarieven, welke jaarlijks geïndexeerd worden. Het onderhoudsbedrag is jaarlijks verschuldigd bij vooruitbetaling.
 7. Deze Technosoft Software Serviceovereenkomst Voorwaarden hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van Technosoft en treedt in de plaats van eerder mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken dienaangaande.

B) SOFTWARE-ONDERHOUD

 1. Technosoft verplicht zich onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de Technosoft Programmatuur, zoals vermeld in deze overeenkomst.
 2. De onderhoudswerkzaamheden op de Programmatuur bestaan uit het herstellen van fouten, het verbeteren of uitbreiden van functionaliteit, het verhogen van de performance en het aanpassen van de Programmatuur aan nieuwe versies van het besturingssysteem van de apparatuur waarvoor de Programmatuur is geleverd.
 3. Technosoft levert de nieuwe versies van de Programmatuur aan op CD-ROM of op het internet, inclusief een overzicht van de wijzigingen en helpfiles.
 4. De installatie van een nieuwe versie van de Programmatuur wordt door Cliënt uitgevoerd met behulp van een meegeleverd installatieprogramma.

C) HELPDESK

 1. Cliënt heeft recht op Helpdesk ondersteuning bij het gebruik van de Technosoft Programmatuur.
 2. De door de Helpdesk geboden ondersteuning bestaat uit het verlenen van telefonische assistentie bij storingen en gebreken en het adviseren over het gebruik en het functioneren van de Technosoft Programmatuur.
 3. Ondersteuning van de Technosoft Programmatuur wordt verleend op de meest recente versie, en op versies die minder dan 1 revisielevel lager zijn.
 4. De Helpdesk is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.
 5. De Helpdesk zal zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen 4 uur na het indienen van een verzoek om ondersteuning, telefonisch contact opnemen met de Contactpersoon.
 6. De Helpdesk verzorgt de eerstelijns-ondersteuning; indien nodig kan een interne of externe specialist ingeschakeld worden voor verdere ondersteuning.

Voor meer informatie:

Technosoft BV

Keulenstraat 9

Postbus 2055 – 7420 AB  Deventer

telefoon: (0570) 682 900

E-mail : info@technosoft.nl

 

 

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop