XML-koppeling

Efficiënter werken met minder faalkosten bij repeterende werkzaamheden. Op basis van XML bestanden (die door verschillende programma's gegenereerd kunnen worden) sneller en makkelijker rekenen bij parametrisch ontwerpen.

Active scroll

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop

XML-koppeling

Efficiënter werken met minder faalkosten bij repeterende werkzaamheden. Op basis van XML bestanden (die door verschillende programma’s gegenereerd kunnen worden) sneller en makkelijker rekenen bij parametrisch ontwerpen.

Balkroosters Mechanica

Dit is de basismodule van Balkroosters. Balkroosters is gebruiksvriendelijke rekensoftware voor het ontwerp van wapening en optimaal plaatsen van funderingspalen. De basis hierbij is de mechanicaberekening.

Wapening

De beton module ontwerpt conform Eurocode 2. De constructeur heeft de beschikking over een krachtig, interactief werkend hulpmiddel bij het bepalen van de optimale wapening van de in 2D-Balkroosters gedefinieerde betonnen funderingen.

Importeren DXF

Deze module biedt functionaliteit waarmee basisgegevens van een funderingsplan vanuit een tekenprogramma geïmporteerd kunnen worden. De constructeur kan zo handig gebruik maken van zaken die een bouwkundig tekenaar al ingevoerd heeft.

Optimalisatie

Een krachtig, interactief werkend hulpmiddel voor de optimale plaatsing van steunpunten. Nadat u via de menubalk de optimalisatie geactiveerd heeft kunt u eenvoudig de overige parameters en randvoorwaarden definiëren.

Tekenen

Met de deze module heeft de constructeur of tekenaar complete functionaliteit voor het opzetten en afdrukken van tekeningen in DXF-formaat van balkenroosters, palenplannen en wapeningstekeningen die eerder in Balkroosters zijn ingevoerd.

Gewichtsberekening

Aan de hand van een belastingbibliotheek kunt u met deze module een gewichtsberekening uitvoeren in Balkroosters.