XML koppeling

“Uitwisseling met andere software. Parametrisch ontwerpen”

met behulp van “parametrisch ontwerpen” repeterende bouwsystemen, die variëren in afmetingen en vormen, automatisch ontwerpen, genereren en doorrekenen.

XML koppeling

Technosoft XML koppeling

De Technosoft XML koppeling brengt “parametrisch ontwerpen” binnen handbereik. Repeterende bouwsystemen, die variëren in afmetingen en vormen, automatisch ontwerpen, genereren en doorrekenen wordt hiermee mogelijk gemaakt.

Op basis van XML bestanden, die door allerlei andere programma’s gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel, biedt dit veel nieuwe mogelijkheden. Benieuwd naar de mogelijke voordelen in uw situatie? Laat u dan voorlichten door onze mensen, over toepassingen, mogelijkheden en maatwerk voor uw situatie.

XML koppeling voor Raamwerken en Balkroosters

Technosoft Raamwerken en Balkroosters hebben al ruim vanaf medio 2021 de mogelijkheid om de invoer van een portaal of fundering via XML bestanden te maken. De geometrie kan door invoer van o.a. knopen, staven, materialen, profielen en belastingen daarmee gerealiseerd worden van “buiten” het programma.
Zo’n XML bestand is een algemeen formaat om data tussen programma’s te delen.

 Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen. 

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen is ontwerpen aan de hand van variabelen die bepaalde kenmerken en relaties met elkaar hebben, bijv. gebouwen met een variërende breedte en hoogte.

  • Repeterend werken
  • In- en export van XML-bestanden (bijv. van en naar Excel)
  • XML-export mechanica resultaten
  • XML-export staal resultaten
  • Uitwisseling met vele andere software applicaties
  • Aanleveren van bestanden via XML
  • De basis voor parametrisch ontwerpen

Overige modules