Home Gecertificeerde rekensoftware

Gecertificeerde rekensoftware

“Gecertificeerde Rekensoftware, daar haalt u voordeel uit!”

In dit artikel vindt u meer informatie over gecertificeerde Rekenprogrammatuur, want u kunt hier als gebruiker van de Technosoft software uw voordeel mee doen.

Gecertificeerde rekensoftware
Delen

Technosoft is voorstander van het certificeren van Rekenprogrammatuur. Kiwa is de organisatie die de Eurocode Rekenprogrammatuur voor Betonconstructies van een KOMO® productcertificaat kan voorzien. Technosoft is sinds de komst van dit productcertificaat gecertificeerd! In dit artikel vindt u meer informatie over gecertificeerde rekensoftware en hoe u hier als gebruiker van de Technosoft programmatuur uw voordeel mee kan doen.

Wat heeft u aan het KOMO® Productcertificaat?

  • Zekerheid bij constructief advies:
  • Vertrouwen door bevoegd gezag:
  • Efficiëntie bij uw werk met gevalideerde software
  • Concurrentie voordeel door bewijs van professioneel gereedschap
  • Bij andere markten (producten) gebruikelijk en dus ook voor software
  • Privatisering controlerende instanties biedt mogelijkheden

Gecertificeerde Rekensoftware

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in organisaties, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat organisaties doen zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa organisaties de kwaliteit te verbeteren.
Met een KOMO® productcertificaat laat een organisatie zien efficiënt en veilig te werken. De (werk)processen worden beheerst en men streeft naar een duurzame onderneming. Zo verkleint een organisatie risico’s en verbetert de kwaliteit van een bedrijf, producten en medewerkers. Een onafhankelijke derde partij zoals Kiwa ziet erop toe dat dat zo blijft.

Beoordelingsrichtlijn productcertificaat voor Rekensoftware voor betonconstructies (BRL 0207)

Dit productcertificaat is geïntroduceerd naar aanleiding van de introductie van de Eurocode reeks in Nederland die sinds 2011 door het Bouwbesluit worden aangestuurd. De beoordeling van de rekensoftware is gebaseerd op de productomschrijving en de gebruikershandleiding, zoals de leverancier deze op dient te stellen. Door middel van testdocumentatie toont de leverancier aan dat zijn rekensoftware voldoet aan hetgeen in de productomschrijving en de gebruikershandleiding is opgenomen.
Testset gecertificeerde rekensoftware

De beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan de productomschrijving de gebruikershandleiding en aan het testplan van de leverancier. De op basis van deze BRL 0207(Beoordelingsrichtlijn) af te geven bij Technosoft Support.

Literatuurlijst


Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop