XML-koppeling

Efficiënter werken met minder faalkosten bij repeterende werkzaamheden. Op basis van XML bestanden (die door verschillende programma's gegenereerd kunnen worden) sneller en makkelijker rekenen bij parametrisch ontwerpen.

Active scroll

Bekijk de ontwikkeling van Technosoft

1977 Vandaag
2001
Start verkoop AxisVM
1983
Registratie merk Technosoft
1984
Start ontwikkeling CAD software
2000
Overname activiteiten door Brunel en vestiging in Deventer
2007
Technosoft Duitsland
2009
Technosoft Moldavië
2015
Technosoft Roemenië
1993
Van DOS naar Windows platform
2014
Introductie 3Muri aardbevingssoftware + eerste KOMO certificering
2013
Start Business unit Quality Assurance & testing
2011
Overstap naar Eurocode software
2012
Start van nearshoring onder de naam In-shore
2006
Technosoft door Brunel verkocht door middel van een Management Buy Out
1998
Projectmanagement software
2016
Start relocation naar NL
2017
Samenvoegen van alle activiteiten onder de naam Technosoft
2020
Technosoft actief in 6 landen
2022
Eerste in Staalcertificering
2023
Technosoft onderdeel van treetop

XML-koppeling

Efficiënter werken met minder faalkosten bij repeterende werkzaamheden. Op basis van XML bestanden (die door verschillende programma’s gegenereerd kunnen worden) sneller en makkelijker rekenen bij parametrisch ontwerpen.

Mechanica

Dit is de basismodule van Raamwerken. Raamwerken is gericht op het snel een efficiënt ontwerpen van portalen en vakwerken. De basis hierbij is de mechanicaberekening.

Belasting- en Combinatie Generator

Dit is een intelligent hulpmiddel bij het vaststellen van alle voor gebouwen door te rekenen veranderlijke-, wind- en sneeuwbelasting gevallen en de toe te passen belastingcombinaties conform de Eurocode (NEN-EN 1990/1991 en NEN8700).

Staal modules

Met deze module kan je eenvoudig 2D staalconstructies berekenen volgens de Eurocode 3 (NEN-EN 1993). Met de functie automatische “profieloptimalisatie” helpt Raamwerken u om goedkoop te ontwerpen, terwijl je wel aan de voorschriften voldoet.

Wapening

Deze module ontwerpt en controleert volgens de Eurocode 2 (NEN-EN 1992). Gewapend kan worden in mm2 of diameters. Deze module rekent geometrisch en fysisch niet-lineair. Alleen op deze manier berekent u zeer economische constructies.

Hout

De houtmodule is een controlerende module volgens de Eurocode (NEN-EN 1995). In het vlak wordt een 2e orde berekening uitgevoerd, uit het vlak een 1ste orde berekening. Naast rechthoekige staven kunnen tapse staven worden gecontroleerd.

Wateraccumulatie

Deze module zorgt ervoor dat het belastinggeval “regenwater” snel en interactief automatisch gegenereerd wordt. Het programma genereert iteratief de hoeveelheid regenwater op een staalconstructie, die in rekening gebracht moet worden.

Gewichtsberekening en Belastingbibliotheek

Aan de hand van een belastingbibliotheek kunt u met deze module een gewichtsberekening uitvoeren in Raamwerken.

Taalmodule

Voor bedrijven die buiten Nederland adviseren of met partijen in het buitenland samenwerken biedt Technosoft de taalmodule aan.