Raamwerken Staal modules

“Gecertificeerde Staalberekeningen”

 • Raamwerken Staalmodules
 • 2e orde staal
 • Staal Raat en Geïntegreerde liggers
 • Staal-beton EC4
 • Brandwerendheid Staal
Raamwerken Staal

Raamwerken Staal modules

Module Staal EC3

Technosoft Raamwerken Staalmodules is zo opgezet dat uw alledaagse staalberekeningen (die vaak nog heel complex zijn) in een mum van tijd op uw scherm staan. Bij de ontwikkeling van de staalspannings-module is juist aan het aspect snelheid veel aandacht besteed. De integratie van mechanica en de normcontrole volgens de Eurocode 3 + NB levert u de complete berekening op, van zowel de mechanica als de staalspannings-controle.

 • Enige staalcontrole programma met KOMO/KIWA certificatie
 • Grafische controle UC’s direct in beeld voor:
 • M-D-N, Knik, Kip, Kip+Knik en Doorbuiging
 • Controle UC’s per staaf in staafdiagrammen
 • Staaloptimalisatie voor gehele raamwerk op basis van diverse criteria
 • Oppervlakte, hoogte of breedte
 • Krachten uit het vlak van Raamwerken
 • Zeer uitgebreide staalprofielen bibliotheek
 • Staalconstructies berekenen mogelijk om sterke en zwakke as
 • Meerdere soorten uitvoer, Gedetailleerd, Tabellarisch, klein, uitgebreid etc.
 • Veel tussenresultaten mogelijk
Staalconstructie berekenen

Module 2e orde Staal

Raamwerken staalmodule 2e orde Staal EC3 (Geometrisch Niet-Lineair) is ontwikkeld voor de constructeur, die nog zuiniger wil ontwerpen. Omdat er geen kniklengten bepaald hoeven te worden, kan in het geval van complexe constructies toch nauwkeurig en veilig gerekend worden. Ook bij een “simpel” 3-scharnier spant is het bepalen van kniklengtes altijd een lastige berekening. Met een 2e-orde niet-lineaire berekening omzeilt u dit probleem.

 • Dezelfde mogelijkheden als de module Staal EC3
 • Extra: 2e orde iteratieve berekening, hierdoor hoeft u geen kniklengte meer in te geven.
 • 2e orde kan leiden tot staalgewicht besparing. Efficiënt staalconstructies berekenen.
Raamwerken staalmodules

Module Staal Raat en Geïntegreerde liggers

Technosoft Staal Raat- en Geïntegreerde Liggers (THQ/IFB/SFB) controleert o.a. de onderflens(en) op momentcapaciteit, buiging en afschuiving volgens CUR 2001-2. De te volgen rekenmethodiek wijkt van een toetsing volgens de Eurocode (NEN-EN 1993-1-1) die niet voorziet in een controle van deze profielen. De toetsing van Raatliggers geschiedt volgens de methode zoals omschreven is in het boek Construeren A, uitgegeven door Staalbouwkundig Genootschap

 • Staal controle berekening van Raat Liggers (HEA, HEB HEM en IPE)
 • Staal controle berekening SFB Liggers (HE-profielen met plaat)
 • Staal controle berekening Hoed (THQ)-Liggers en Petliggers
 • Parametrische ingave van profielen zodat bijv. verschillende gaten mogelijk zijn
 • Meerdere verschillende profielen in een liggerberekening mogelijk
 • Toetsing op meerdere plaatsen in de Raatligger, te weten halverwege het eerste gat na de oplegging (T-stuk), halverwege de gaten in de buurt van ¼ en ½ systeemlengte (T-stuk) en halverwege tussen 1e en 2e gat (V-stuk)
 • Gebruik van Randliggers (1 flens) en ongelijke belasting afdracht op 2 flenzen

Module Staal-beton EC4

De brandwerendheid van onbeklede, met beton gevulde buizen/kokers wordt bepaald door na een bepaalde tijd (in minuten) de uiterst opneembare normaalkracht te berekenen-(Nfi.Rd) Er wordt hierbij uitgegaan van de standaard ISO-brandkromme.
Toetsing van de brandwerendheid met deze Raamwerken staalmodules vindt plaats door in elke belastingcombinatie brand de optredende normaalkracht te toetsen aan de opneembare normaalkracht Nfi.Rd.
Ook in een brandsituatie kunnen kolommen worden belast op een combinatie van druk en buiging.
Volgens EN 1994-1-2 Annex H_2 wordt de combinatie moment en druk ‘vertaald’ naar een equivalente normaalkracht Nequ (zonder buiging)-.

 • EN 1994-1-1 Eurocode 4 – Ontwerp en betekening van staal-betonconstructies
 • De toetsing geschiedt op basis de PotFire 2.0 reken-engine.
staalconstructies - staal-beton

Module brandwerendheid Staal

Alle aspecten, zoals kip, doorsnedenclassificatie en kniklengtes worden meegenomen in de berekening. Tevens kan worden aangegeven welke staven of steunpunten in geval van brand vervallen en of brandwerende bekleding wordt toegepast. Met weinig extra invoer voert u op deze wijze in een handomdraai een volledige brandcontrole uit! De integratie van mechanica en de staal normcontrole volgens de Eurocode EC3 en de brandwerendheid toetsing volgens NEN-EN 1993-1-2, levert u met één muisklik de complete berekening op, van zowel de mechanica, staalspanningscontrole in de normale situatie en tijdens brand.

 • Standaardbrandkromme
 • Meerdere bekledingsmaterialen in database (verf, beplating etc.)
 • Profielen optimaliseren op brandwerendheid
 • Brandtabellen gelijk voor meerdere staven opgeven
 • Duidelijk grafisch overzicht welke staven voldoen en welke niet
 • Definitie welke staven en steunpunten wegvallen in de brandsituatie
 • Gereduceerde kniklengtes

 • Als eerste met KOMO certificaat
 • Snel alle (ingewikkelde) staalberekeningen
 • 2e orde Staal module
 • Raat en Geïntegreerde liggers
 • Staal-beton
 • Brandwerendheid Staal