Raamwerken module Hout EC5

“Sterkte, stabiliteit, doorbuiging en horizontale verplaatsing toetsen”

Technosoft Raamwerken Hout is een controlerende berekening volgens NEN-EN 1995+Nationale Bijlagen

Raamwerken hout

Module Hout EC5

Technosoft Raamwerken Hout is een controlerende berekening volgens NEN-EN 1995+Nationale Bijlagen. Getoetst worden sterkte, stabiliteit, doorbuiging en horizontale verplaatsing. Door toepassing van de 2e orde rekenmethode wordt de knikstabiliteit van het raamwerk getoetst.

  • 2e orde iteratieve berekening
  • Daardoor geen kniklengtes nodig
  • Gedetailleerde uitvoer per staaf
  • Profielgegevens: houtafmetingen, fabricage (gelamineerd/gezaagd), klimaatklasse en sterkteklasse
  • Eisen t.a.v. toelaatbare bijkomende- en einddoorbuiging (voor daken en vloeren) en horizontale verplaatsing (voor de gehele constructie als ook per bouwlaag)
  • Zijdelingse steunen: per staaf kunt u de positie t.o.v. het staafbegin en de ligging (bovenzijde, hartlijn of onderzijde) van de toe te passen zijdelingse steun opgeven
  • Gedetailleerde uitvoer of tabellarische uitvoer
  • Ook op het gebied van houtconstructies voorop.
  • Sterkte, stabiliteit, doorbuiging en horizontale verplaatsing
  • Toetsing volgens de Eurocode 5 (NEN-EN 1995)