Raamwerken Wateraccumulatie

“Snel, interactief en automatisch het belastinggeval “Water” genereren”

Deze module Wateraccumulatie zorgt ervoor dat het belastinggeval “regenwater” snel en interactief automatisch gegenereerd wordt. Het programma genereert iteratief de hoeveelheid regenwater op een staalconstructie, die in rekening gebracht moet worden.

Raamwerken wateraccumulatie

Raamwerken Wateraccumulatie

Na het instorten van een aantal daken en de daaruit resulterende schades, moet  er door de ontwerpers steeds meer aandacht geschonken worden aan het fenomeen wateraccumulatie. Het blijkt dat niet alleen de hevige regenbuien van de laatste jaren  oorzaak waren van de schadegevallen, ook de complexiteit van de materie werd onderschat.

Regenwater iteratief bepalen

De module Technosoft Raamwerken Wateraccumulatie zorgt ervoor dat het belastinggeval “regenwater” snel en interactief automatisch gegenereerd wordt. Het programma genereert iteratief de hoeveelheid regenwater op een staalconstructie, die  in rekening gebracht moet worden.  Natuurlijk speelt hierin de stijfheid van het hoofdspant een belangrijke rol. Hoe stijver de hoofdconstructie is, hoe minder deze zal doorbuigen, hoe minder regenwater er kan blijven staan. Echter, er zijn ook een aantal andere aspecten die van wezenlijk belang zijn!

  • Regenwater iteratief bepalen (meer water is meer doorbuiging is meer regenwater berging)
  • Afschot en zeeg vrij te definiëren
  • Berekening opvoeren vermogend
  • Dakplaten bibliotheek

 

  • Geen risico's met dakconstructies
  • Een goed beeld op alle belangrijke aspecten
  • Integraal onderdeel van Raamwerken