Liggers module Gewichtsberekening

“Gewichtsberekening voor een overzichtelijk rapport”

Overzichtelijk en gekoppeld berekenen van alle lasten die op onderliggende constructies rusten.

Liggers gewichtsberekening

Technosoft Liggers Gewichtsberekening

Welke constructeur maakt eerst een gewichtsberekening voordat hij alle lasten op de constructie kan plaatsen. Deze berekening kan op velerlei manieren uitgevoerd worden, denk aan een eigen spreadsheet, handmatig op papier of met de Technosoft Gewichtsberekening. Deze Technosoft Gewichtsberekening is een onderdeel van het Construct programma welke gekoppeld kan worden met Technosoft Liggers.

  • Definieer eigen variabelen, zoals “B” voor breedte, “H” voor hoogte, etc
  • Bereken de “vierkante meter” belasting door Soortelijke massa’s en Plaathoogtes met elkaar te vermenigvuldigen
  • Berekenen vervolgens de “strekkende meter” belastingen door de vierkante meter belasting weer te vermenigvuldigen met breedtes of hoogtes
  • Geef elke belasting een unieke naam
  • Open vanuit het Ligger programma de (externe) gewichtsberekening en plaats de berekende F en/of q-lasten
  • Directe koppeling, indien een maat of soortelijke massa veranderd, dan verandert deze ook in het bijbehorende gekoppelde project
  • Deze module is onderdeel van het programma Construct
  • Geen spreadsheet of handberekening meer nodig
  • Directe koppeling met het Ligger programma