Home Rekensoftware Modules Liggers Liggers Voorspanning

Liggers module Voorspanning EC2

“Voorgespannen prefab balken en vloeren”

Het ontwerp van voorgespannen prefab-balken of prefab-vloeren volgens EN 1992-1-1.

Liggers voorspanning
Liggers icoon

Technosoft Liggers – Voorspanning

Het ontwerp van voorgespannen prefab-balken of prefab-vloeren kan met deze module uitgevoerd worden. De berekening wordt gedaan volgens EN 1992-1-1. De voorspanstrengen worden rechtlijnig ingevoerd en deze kunnen in elke hoogte van de doorsnede geplaatst worden. Het programma ondersteund verschillende parametrische doorsnede vormen. Bij een complexere vorm kan de doorsnedevorm binnen gelezen worden uit een DXF bestand.
Er wordt gerekend met de evenwichtsbelastingmethode. Hiertoe worden alle belastingen die door het voorspanstaal op de betonconstructie worden uitgeoefend als uitwendige belasting in rekening gebracht. Aan de hand van opgegeven voorspanwapening en het verloop over de ligger, wordt automatisch een belastinggeval “Voorspanning” en bijbehorende belastingen gegenereerd.

Bij bepaling van de langeduur kruipverliezen en de krimprekken wordt rekening gehouden met het verschil in relatieve vochtigheid gedurende het prefab proces. De berekening van de uiteindelijke verliezen vindt plaats door in de berekening aan te nemen dat de verliezen van dag 1 tot en met oneindig zullen plaatsvinden. De verliezen uit het productieproces worden hiervan afgetrokken.

Over het element wordt stapsgewijs onderzocht waar de maatgevende betondrukspanningen optreden. Ook wordt er rekening gehouden met het ‘slippen’ (over de overdrachtslengte) van de voorspanwapening. De elastische verkorting van het beton voor het berekenen van de onmiddellijk optredende voorspanverliezen. De intrekking van wiggen en korteduur relaxatieverlies worden niet beschouwd.

  • Doorsnedevormen importeren uit DXF bestand
  • Rekenen met de evenwichts- belastingmethode
  • voorgespannen prefab-balken of prefab-vloeren volgens EN 1992-1-1.