Home Rekensoftware Modules Liggers Steunpuntoptimalisatie

Liggers module Steunpuntoptimalisatie

“Bepaal op een effectieve manier de optimale plaatsing van de steunpunten”

Met Liggers steunpuntoptimalisatie kan je overzichtelijk en gekoppeld alle lasten berekenen die op onderliggende constructies rusten.

Liggers Steunpuntoptimalisatie

Technosoft Liggers Steunpuntoptimalisatie

Met minder palen minder kosten

Bij het ontwerpen van funderingsbalken met Technosoft Liggers, kan een slimme plaatsing van funderingspalen ervoor zorgen dat er minder palen en/of minder wapening nodig is. In Technosoft Liggers Mechanica geeft u doorsnede van de ligger en de belasting op de ligger aan. Het aanbrengen van de steunpunten kan op twee manieren. U geeft zelf in Technosoft Liggers een voorstel voor het aantal steunpunten, eventueel de veerwaarden van de steunpunten en de positie van de steunpunten aan. Of u laat het programma het aantal steunpunten bepalen aan de hand van de totaal aanwezig belasting binnen een fundamentele belastingcombinatie en de op te geven maximale steunpuntreactie(s). Daarna geeft u de minimale afstand tussen de steunpunten en de maximale lengte van de overstekken aan en de vereiste nauwkeurigheid van de steunpuntreacties of de steunpuntmomenten

  • Herkenning symmetrische belasting, kan symmetrische steunpunten plaatsen
  • Inzichtelijke voorstellen, zowel numeriek als grafisch
  • Zowel vaste als verende steunpunten
  • Rekening houdend met overstekken
  • Opgave minimum paalafstand
  • Optimalisatie op basis van reacties of momenten
  • Definieer maximale paalreacties

Liggers steunpuntoptimalisatie invoerLiggers steunpuntoptimalisatie voorstel

  • Kijk ook eens naar Balkroosters als alternatief
  • Voor beton, staal en hout
  • ontwerpen van wapening in balken of vloeren volgens de Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1)